maandag 10 november 2014

Kinderen willen minder vlees

NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) voerde een onderzoek uit onder ruim 1.100 Nederlandse kinderen, deels in opdracht van Samsam - Educatief platform voor wereldwijze kinderen. Een meerderheid van de kinderen wil wel minderen met vlees blijkt uit dit onderzoek. Maar er is nog een lange weg te gaan.


Kinderen en vlees

De overgrote meerderheid van de Nederlandse kinderen tussen de 9 en 12 jaar, 83 procent, eet vaak of altijd vlees. Kinderen kiezen lang niet altijd zelf wat ze eten. Ouders doen de boodschappen en bepalen veelal wat er op tafel komt. Dan is die 83 procent opeens ook goed te plaatsen, want 80 procent van de volwassen Nederlanders eet vaak vlees. Ook als kinderen opgroeien, lijkt daarin niet veel te veranderen. In de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar geeft 88 procent aan vaak of altijd vlees te eten.

Europa en vlees

In Europa eten we ongeveer twee keer meer vlees en zuivel dan het wereldwijde gemiddelde en onze consumptie van dierlijke eiwitten is bovendien 50% gestegen sinds de jaren '60. Dat draagt - binnen en buiten Europa - onder meer bij aan uitstoot van broeikasgassen, verlies van biodiversiteit en schaarste aan land en water (onderzoek NCDO).

Pleidooi ‘eet meer plant’

Een interview met biochemicus en toxicoloog Harry Aiking heeft als titel: “De wereld zou er veel beter voorstaan als we minder dierlijk eiwit consumeren.” Het interview is een warm pleidooi voor het eten van meer groenten en minder vlees en zuivel. Niet alleen omdat het gezonder is, maar omdat minderen in dierlijke eiwitten een grote bijdrage kan leveren aan een beter milieu. Mooi idee, zeker als je daarin kinderen - de consumenten van later - mee kan krijgen.

Vlees eten en voedselzekerheid

Door minder dierlijke eiwitten te eten kun je de negatieve invloed van je maaltijd op mens, dier en milieu verminderen. Het eten van dierlijke producten draagt onder meer bij aan uitstoot van broeikasgassen en schaarste aan land en water. En zo op termijn aan grotere voedselonzekerheid.

Kinderen en minder vlees

Een deel van de kinderen ziet het wel zitten om zelf problemen aan te pakken door minder vlees te eten. Bijna 60 procent geeft aan minder vlees te willen eten als er daardoor meer eten is voor andere mensen op de wereld. Dat betekent echter ook dat een belangrijk deel van de kinderen (40%) hun vlees liever niet zou laten staan voor een ‘eerlijker’ wereld.

Bron: One World research; 28 oktober 2014


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.