zaterdag 18 oktober 2014

Overlast intensieve veehouderij; nu of nooit

Zo’n dertig jaar geleden was er in Deurne nog nauwelijks sprake van grootschalige intensieve veehouderij. Nu wordt ruim de helft van de kern van Deurne ingesloten door een LOG (Landbouw Ontwikkelings Gebied), dat vol staat met grootschalige intensieve vee bedrijven. En als wij, de inwoners, de ontwikkeling niet stoppen komen er nog veel meer.

 


Overlast?

In sommige delen van de gemeente Deurne kunnen inwoners bijna niet meer blijven wonen. Ooit betrokken ze een woning in een rustige, natuurlijke omgeving. Nu worden ze omringd door intensieve dierhouderijen. Het stinkt er niet alleen, maar hun gezondheid wordt ernstig bedreigd en rustig buiten zitten is er niet meer bij. Opeenvolgende besturen van Deurne hebben dit op hun geweten. Die besturen werden gesteund door verschillende politieke partijen.

Alle inwoners

De overlast blijft niet beperkt tot enkele buitengebieden. Overal in Deurne is regelmatig sprake van stank. Maar stank is veel meer. Het is een waarschuwing voor een veel grotere bedreiging. Gezondheidsorganisaties laten regelmatig weten dat het vrijwel zeker is dat onze gezondheid onder druk staat als gevolg van de grootschalige intensieve veehouderij.

Wandelen en fietsen?

Ga eens op een mooie dag fietsen in het buitengebied van de Zeilberg, Liessel, de Walsberg en andere delen van Deurne. Op de wegen is niets aan te merken. Die zijn in prachtige staat om de veebedrijven goed toegankelijk te maken voor veevoertrucks en melkwagens. Maar van een prettige fietstocht of wandeling is geen sprake meer. Stank, voercontainers, mestopslag, lelijke grote stallen en eindeloze maisvelden. Het is één groot industriegebied geworden. En het wordt nóg erger. Wie wil het toerisme in Deurne op deze manier nog bevorderen?

Overlast urgent

De overlast voor vrijwel alle inwoners van Deurne is opgebouwd in de voorbije dertig of veertig jaren. Omdat die overlast steeds erger wordt is er wellicht sprake van gewenning. Maar nu, in 2014, is de overlast door de intensieve veehouderij zó erg dat de provincie besloten heeft om in te grijpen. Helaas gebeurt dat halfslachtig. Het bestuur van de provincie heeft de overlast in heel Zuid Oost Brabant urgent verklaard en een urgentieteam in het leven geroepen dat de overlast moet aanpakken. Maar het urgentieteam heeft nauwelijks macht om nalatige besturen van gemeenten te activeren.

Urgentieteam in Deurne

Het bestuur van Brabant heeft het urgentieteam gevraagd gesprekken op gang te brengen tussen gemeentebesturen, inwoners (ook wel burgers genoemd) en vee ondernemers (ook wel onterecht boeren genoemd). Inwoners van Deurne hebben, in een gesprek met het urgentieteam, al laten weten dat gesprekken alleen kunnen beginnen als het bestuur van Deurne een einde maakt aan de toename van de intensieve veehouderij. Dat is het bestuur van Deurne, mede onder druk van de ‘veelobby’ (vakverenigingen, veevoerbedrijven, banken, stallenbouwers, leveranciers van stallentechnologie, adviesbureaus), niet van plan.

Uit de laatste ledenbrief van Stopdestank

“Het gemeentebestuur van Deurne laat aanvragen voor milieuvergunningen zes weken in een la liggen. Die tijd gebruiken ze om vast te stellen waar veehouderijen ernstige overlast veroorzaken. Onder leiding van het urgentieteam stellen ze voor die gebieden zogenaamde verbeterplannen op. De rest van Deurne wordt na zes weken weer vrijgegeven voor ‘ontwikkeling’ van intensieve veehouderijen.”

Oproep aan alle inwoners van Deurne

In Deurne heeft iedereen overlast van de grootschalige intensieve vee-industrie. Vind u dat ook? Stuur dan uw klacht nú naar het urgentieteam. De tijd dringt. Als de zes weken om zijn gaat het gemeentebestuur gewoon verder. Erger nog; de kans is groot dat ondernemers hun aanvragen al klaar hebben liggen en die zo snel mogelijk weer zullen indienen. Ondernemers proberen volgende maatregelen voor te zijn. Alleen de inwoners kunnen dit stoppen.

Het urgentieteam

Deurne moet weer gezond, groen en welvarend worden. De grootschalige intensieve veehouderij staat dat in de weg. Laat dit weten aan het urgentieteam. Stuur een mail naar: Geert.Verstegen@brabantsemilieufederatie.nl en doe het snel! Het urgentieteam zal altijd op uw bericht reageren.

Steun getroffen inwoners

Tientallen inwoners zijn nu al direct getroffen door onmenselijke overlast. Met hun ‘buren’ is vaak niets te regelen. Dat proberen ze al jaren. Het urgentieteam heeft nog steeds de hoop dat de situatie niet helemaal hopeloos is en een zogenaamd ‘burger-boer’ of ‘boer-buur’ gesprek nog wel zin heeft. Kent u zulke benadeelde inwoners? Steun de families zo veel mogelijk.

Zes weken

Zes weken zijn kort. Wethouder Lemlijn heeft via het Eindhovens Dagblad nu al laten weten dat vrijwel heel Deurne na zes weken weer vrijgegeven wordt. Laat dat niet gebeuren. Inwoners zijn de baas! Stuur uw mail nú via Geert Verstegen van de Brabantse Milieu Federatie naar het urgentieteam. En bedenk nu al op welke partij u in 2015 gaat stemmen bij de verkiezingen voor Provinciale Staten. Als het gemeentestuur ons niet helpt dan hebben we het bestuur van Noord-Brabant hard nodig.

Heel Deurne is overbelast gebied en dat moet veranderenGeen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.