woensdag 22 oktober 2014

Kunst en cultuur verbinden

Maandag 20 oktober was voor Deurne een gedenkwaardige dag. ’s Avonds kwamen meer dan 80 inwoners bij elkaar in Museum de Wieger om te praten over de toekomst van kunst en cultuur in Deurne. Aanleiding was het faillissement van het Cultuur Centrum Deurne (CCD). Het initiatief was genomen door de vier oppositiepartijen in de Deurnese politiek. De aanwezigen kwamen uit de vele hoeken en gaten van het bloeiende kunst- en cultuur leven in de ‘hoofdstad van de Peel’.


Kunst en cultuur

In Deurne zijn honderden organisaties betrokken bij kunst en cultuur. Samen zijn ze heel divers. Ze opereren op gebieden als muziek, dans, toneel, zang, schrijven, lezen, exposities, beeldende kunst, natuur, beweging, geschiedenis, erfgoed, en nog veel, veel meer. Het toekomstig plezier van het wonen in Deurne wordt, meer dan door economie en politiek, bepaald door kunst en cultuur. Op 20 oktober 2014 werd duidelijk dat kunst en cultuur in Deurne niet verder kan zonder een ontmoetings- en inspiratiepunt. Dat moet het CCD nieuwe stijl worden.

Visie

Het gevaar dreigt dat het bestuur van Deurne, opgejaagd door tijdsdruk, vooral  snel wil handelen. Dat zou wellicht kunnen leiden tot een positieve commerciële prestatie. Maar het moet vooral gaan om een uitkomst die positief is voor het bloeiende kunst- en cultuurwerk in de gemeente. Visie gaat vooraf aan planning. Planning is voorwaarde voor een goed werkende organisatie. Daarover waren alle aanwezigen het eens. Zonder visie ontstaat een onzekere, en waarschijnlijk onvruchtbare basis voor verdere ontwikkeling van kunst en cultuur als de zenuwbanen van het leven in Deurne. Ook vonden aanwezigen dat er in Deurne meer dan voldoende professionele kennis aanwezig is om het proces goed te laten verlopen.

Samen

Samenwerken, kennis en informatie delen, krachten bundelen, elkaar versterken, sites koppelen, één evenementen-kalender, gezamenlijk vrijwilligers organiseren, samen gezicht geven aan Deurne, samen het draagvlak voor kunst en cultuur versterken, vrijwilligers en professionals stevig met elkaar verbinden, en vooral: samen een visie ontwikkelen voor het kunst- en cultuur leven in Deurne. Dit en meer werd gezegd door deelnemers aan de bijeenkomst.  Het bestuur en de politiek van Deurne mogen niet de bepalende factor zijn, maar moeten vooral het proces faciliteren dat Deurne tot een bloeiende gemeente maakt, waarin mensen graag wonen.

Kosten

De meeste kosten voor kunst en cultuur worden door inwoners individueel uitgegeven. Concerten, museumbezoek, uitstapjes, boeken, platen, verenigingen, kranten en tijdschriften, TV en radio, instrumenten……een aanzienlijke uitgave per individuele inwoner. Daar bovenop is geld nodig voor de kunst- en cultuur infrastructuur. Kunst en cultuur mogen en moeten geld kosten. Het bedrag dat daarvoor nodig is, is een fractie van wat inwoners individueel besteden. In Deurne wordt voor cultuur en kunst ongeveer 50 euro per inwoner uitgegeven. In andere gemeenten is het meer tot veel meer. Het is aan het bestuur om de afweging te maken met andere posten op de gemeentelijke begroting.

Snelheid en openheid

Tot nu toe zijn de inwoners van Deurne niet echt betrokken bij de discussies over de toekomst van het CCD. De aftrap was een, om onduidelijke redenen,  besloten vergadering van het college van B&W en de gemeenteraad. Zo win je niet het vertrouwen en de medewerking van de meest belanghebbenden: de inwoners. Een goed product mag tijd kosten. Het zou slecht zijn als het bestuur en de politiek van Deurne een snelle beslissing belangrijker vinden dan een goede beslissing. Er zijn duidelijke en zichtbare stappen nodig, waar de inwoners steeds bij betrokken worden. Geen geheimhouding, geen achterkamertjes, geen gemanipuleer. In Deurne is een kleurrijke ontmoetingsplaats nodig, waar kunst en cultuur kunnen bloeien en groeien. 

Sterk aanbevolen

Brief van Kunsten '92 aan bestuurders, ambtenaren en politici in de provincies.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.