dinsdag 28 oktober 2014

Klucht Landerd

Ook in Landerd (Noord-Brabant) wordt gestoeid over de toekomst van de agrarische sector. Daar liggen de standpunten van ‘boeren’ en ‘politiek’ mijlenver uit elkaar. En waar gaat het over? Of het in en buiten Landerd wel of niet stinkt. De ‘geurnorm’ speelt in de klucht een hoofdrol. Lachen: “De ‘geurnorm’ hanteert ‘odeur-units’.” Titel van de klucht: ‘geurbeleid’, alsof je voor of tegen stank ooit beleid zult tegenkomen.


Odeur-units

Een verhullende naam, althans indien gebruikt om de sterkte van stank afkomstig van de agrarische sector aan te geven. Maar volgens Wikipedia kan odeur zowel positief (bijvoorbeeld parfum) als negatief (bijvoorbeeld mest) uitgelegd worden. Stank, geur of odeur meten betekent het meten van deeltjes verontreiniging. Technisch dus. Volgens velen is het belangrijker hoe stank, geur of odeur door mensen ervaren wordt.

Geurbeleid

“De gemeente Landerd gaat een strenger geurbeleid voeren”, zo maakte wethouder ruimtelijke ordening Hans Vereijken 26 augustus 2014  bekend. Daarmee kwam het college van B en W tegemoet aan de wens die de partijen Herindelen, RPP, PL en VVD uitspreken in hun coalitieprogramma. "Volksgezondheid staat voorop", stelt Vereijken.

Najaarsvergadering ZLTO

"Er is de afgelopen periode veel commotie geweest over het strenge beleid van de gemeente", zegt ZLTO Landerd-voorzitter Bart Voet in zijn openingswoord. Daarna liepen de emoties hoog op. “Wij boeren snappen het wel degelijk, maar hebben het gevoel dat we niet langer welkom zijn in Landerd.” Daarom volgt er tegenactie van de boeren. “Bouwschuren worden niet meer ter beschikking gesteld en sponsoring wordt stopgezet.” Via verenigingen en carnavalsclubs kun je kennelijk de inwoner en/of de politiek treffen.

Goochelen met cijfers

Een belangrijke discussie gaat over de ongelijkheid, in het hanteren van ‘geurnormen’ tussen de gemeente Landerd en de gemeenten Oss en Uden. In beide gemeenten zijn de ‘geurnormen’ minder streng. In Landerd zijn natuurlijk ook adviesbureaus betrokken bij de discussie. Een van die bureaus voert aan dat ook de zogenaamde ‘afstandsnormen’ in andere gemeenten ruimer zijn.

Geluiden

Enkele andere geluiden uit de hoog oplopende discussie.  "De schaalvergroting van agrarische bedrijven wordt hiermee alleen maar aangejaagd", zegt een varkenshouder. Want:  "Voor grotere bedrijven is het veel gemakkelijker om stankreductie te behalen” (met technische middelen).
"Als ik de wethouder zo hoor dan is er weinig dialoog mogelijk met de politiek", stelt een andere boer.
"Wij zijn het wisselgeld van de coalitie, zo ga je niet met mensen van vlees en bloed om.”

Raadsleden

Ook een aantal raadsleden is aanwezig op de bijeenkomst. RPP-voorman Roland Werring richt het woord tot de zaal. "We willen als raad een open dialoog aangaan, samen met het ZLTO. Er is zeker toekomst voor boeren in Landerd, maar wij als raad moeten de belangen van álle inwoners behartigen. Dat zorgt soms voor een spanningsveld. Aan ons de taak om hier de goede lijn in te vinden", zegt Werring. 'Dialoog' is in Brabant een soort van 'toverwoord'. Vooral 'open dialoog' doet het goed.

Vervolg

“De actievoerende boeren in Landerd beëindigen per direct hun acties tegen het gemeentelijk agrarisch beleid. Dat betekent dat de bouwers van carnavalswagens toch aan het werk kunnen. Voorwaarde is dat de boeren gelijk krijgen.” Zo meldt het Brabants Dagblad op 22 oktober 2014. Gaat het over dezelfde bijeenkomst?

Bron: Arena; 21 oktober 2014.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.