donderdag 2 oktober 2014

Jeugd, natuur en toekomst

De Ossenbeemd doet veel om de jeugd van Deurne dichter bij de natuur te brengen. De band met de Deurnese basisscholen is sterk. De jeugd is enthousiast


Natuurprojecten

Enthousiaste vrijwilligers helpen Deurnese scholen met natuurexcursies. Ieder jaar biedt de Ossenbeemd de basisscholen projecten aan voor de kinderen van groep 1 t/m 8. Thema's zijn: Kabouterpad, Bijen, Bos, Bomenpad en Water. Voor deze projecten wordt gebruik gemaakt van eenvoudige opdrachten. De scholen ontvangen lesmateriaal ter voorbereiding van de excursie.

Scholengidsen

De scholengidsen maken al vele jaren lesboekjes (bos, water, Peel, bomenpad, bijen) die de leerkrachten op school gebruiken. Ook gaan de kinderen een ochtend of middag samen met scholengidsen naar buiten om in groepjes opdrachtjes te doen en van alles samen te bekijken. Geweldig om te zien hoe enthousiast de kinderen (en de scholengidsen zelf trouwens ook) dan bezig zijn. Dat geeft hoop voor de toekomst.

Versterking gevraagd

Om beter aan de vraag van de scholen te kunnen voldoen zoeken de scholengidsen vrijwilligers om hun team te versterken. Het is daarvoor niet nodig om uitgebreide planten- of dierenkennis te hebben: als je goed met kinderen en jongeren kunt omgaan en je enthousiasme en liefde hebt voor de natuur,  kun je als scholengids aan de slag. De Ossenbeemd zorgt voor de nodige scholing en ondersteuning.Informatie

Voor meer informatie en aanmeldingen:  educatie@ossenbeemd.nl