donderdag 30 oktober 2014

De Maashorstboeren; het nieuwe Brabant. Nu Deurne nog

De Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant. Natuurgebied De Maashorst ligt in de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden. De Maashorst biedt niet alleen een gevarieerd natuur- en cultuurlandschap, maar is ook de leef- en werkomgeving van veel agrariërs.


Visie

Natuurgebied De Maashorst is een gebied in ontwikkeling. Een groot aantal organisaties, verenigd in Stuurgroep De Maashorst, levert een bijdrage aan  ambitieuze projecten. Met financiering door de EU, het Rijk en de Provincie en bijdragen van lokale overheden zijn al veel projecten opgestart. In de stuurgroep komen bestuurders, belangenbehartigers en inwoners samen. Hier ontstaat een nieuwe, vitale Brabantse gemeenschap.

Plattelandseconomie

Stuurgroep De Maashorst heeft een scherp oog voor de ontwikkeling van de plattelandseconomie in het gebied. De buitenste schillen, waar het natuurgebied overgaat in een cultuurlandschap, lenen zich voor een combinatie van agrarische activiteiten en andere diensten. De agrarische sector verbreedt zich. Zorgboerderijen zien het licht. Toeristen en recreanten kamperen bij de boer of proeven streekeigen producten.

Maashorst boeren

Natuurgebied De Maashorst is de leef- en werkomgeving van veel agrariërs. De Maashorstboeren hebben in 2002, samen met andere bewoners, de 'Agrarische Natuurvereniging (ANV) De Maashorstboeren' opgericht. Uitgangspunt voor hun activiteit is: “Het bereiken van een goed evenwicht tussen economie en ecologie”. De Maashorstboeren zetten ook fors in op verbrede landbouw; met name op ‘streekproducten’. Het is de bedoeling dat de Maashorstproducten een begrip worden tot ver buiten de streek. Het Maashorst etiket willen ze uit laten groeien  tot een ‘sterk’ merk, een merknaam met allure. Duurzaam produceren, in harmonie met natuur en landschap, zijn voor de Maashorstboeren uitgangspunt.


Boeren en biodiversiteit

Biodiversiteit is alles wat groeit en bloeit, zowel boven als onder de grond. Het is van belang dat de soortenrijkdom in stand wordt gehouden. In de afgelopen jaren is in Noord-Brabant geëxperimenteerd met biodiversiteit op agrarisch bedrijfsniveau. Maatregelen die zich in de praktijk bewezen hebben worden in het project ‘Boeren en Biodiversiteit Maashorst’ overgedragen aan agrarische ondernemers in en rondom natuurgebied De Maashorst.


Inspiratie voor Deurne

Zoiets als De Maashorst komen we dringend tekort in Deurne. ‘Duurzame Proeftuin Deurne’ is een ideale plek om iets soortgelijks in Deurne te beginnen. De Maashorst is bereid ervaring over te dragen. Het bestuur van Noord-Brabant weet waarover het gaat. Deurne moet beginnen met projecten die toekomst hebben. Er zijn kennelijk tal van mogelijkheden voor financiering op Europees en provinciaal niveau. Een mooie taak voor het bestuur van Deurne om een goed initiatief te nemen.

Op naar 2020

Wie pakt de bal op en maakt een begin met het ontstaan van de ‘Duurzame Proeftuin Deurne’?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.