donderdag 25 september 2014

De kracht van Deurne; Stopdestank knokt voor ons

Ledenbrief nummer 35 is uit. Niet voor niets is Stopdestank ónze vereniging voor bescherming van ónze gezondheid, ónze leefbaarheid en óns milieu. Stopdestank heeft veel meer leden dan enige politieke partij in Deurne. Een korte samenvatting van de onderwerpen uit de laatste ledenbrief van Stopdestank.


Grondwater

Deskundigen zetten dikke vraagtekens bij de sussende uitspraken van het bestuur van de gemeente Deurne over de kwaliteit van ons grondwater. Stopdestank organiseert op korte termijn een openbare bijeenkomst over oorzaken en gevolgen van vervuild grondwater in Deurne. In Provinciale Staten van Brabant en in de Tweede kamer zijn al vragen gesteld over ons grondwater.

Urgentieteam

Het Brabantberaad zet besturen van gemeenten in Zuidoost Brabant onder druk om maatregelen te nemen tegen de enorme overlast door de grootschalige intensieve dierhouderij. Omdat gemeentebesturen zelf weinig doen heeft het Brabantberaad een urgentieteam gevormd en dit team voorzien van financiële middelen. Het urgentieteam heeft gelukkig gewone inwoners van Deurne gestimuleerd om mee te praten over de toekomst van de grootschalige intensieve dierhouderij in Brabant. Inwoners eisen als voorwaarde voor meepraten onder andere een absolute stop op verdere toename van het aantal dieren. Ook wordt door de inwoners onvoorwaardelijke openheid geëist door alle betrokkenen. Te veel informatie wordt achtergehouden voor de gewone inwoner.

Overlast?

Inwoners die in hun omgeving overlast ondervinden van intensieve veehouderijen worden opgeroepen contact te nemen met het urgentieteam. Stuur een email naar het urgentieteam.

Mest

Mest is het meest opvallende en merkbare bijproduct van de grootschalige intensieve dierhouderij waar Deurne onder gebukt gaat. Voor 8,5 miljoen ton mest per jaar is geen oplossing. Naar schatting wordt 40% van de mest illegaal verwijderd. Criminelen verdienen er aan. Mestfabrieken bieden alleen voordelen voor ondernemers en nadelen voor de inwoners. Voor de bevolking is er maar één oplossing: drastische vermindering van het aantal beesten. De vee-lobby houdt dit tegen. Het gemeentebestuur doet niets. Inwoners zijn de klos.

Inwoners aan het woord

Veel inwoners klagen over stank (en daaraan gekoppeld fijnstof). Weinig inwoners nemen de moeite om de gemeente en de provincie te informeren over de overlast. Als de gemeente dan toch gebeld wordt is de reactie: “Alleen de mensen van Stopdestank bellen hierover”. Inwoners klagen niet alleen over stank maar ook over de gevolgen van het grootschalig gebruik van verdelgingsmiddelen. Een inwoonster geeft verslag van haar telefoongesprek met een controleur van luchtwassers van veebedrijven. Hij behandelt haar klacht over stank in opdracht van het bestuur van de gemeente. Alsof stankklachten verholpen kunnen worden door luchtwassers.

Drugsmaffia

Nieuw is dat de Brabantse drugsmaffia niet alleen XTC afval stort in natuurgebieden, maar nu ook restproducten dumpt in gierkelders, waarna de chemische troep wordt uitgereden over akkers. “Wat daar groeit eten wij” meldt een inspecteur.

Steun Stopdestank

Inwoners van Deurne. Wat Stopdestank doet hadden het bestuur van Deurne en de politieke partijen die het bestuur ondersteunen, al lang moeten doen. Niet alleen het huidige bestuur, maar ook voorgaande besturen die onder druk van de vee-lobby hebben toegestaan dat de grootschalige intensieve dierhouderij nu een grote bedreiging is voor de huidige en toekomstige inwoners van Deurne. Vergroot de invloed van Stopdestank nog verder door lid te worden. Geef je vandaag nog op door een mail naar Stopdestank en zorg dat je buren, familie, vrienden, sportkameraden en iedereen die gezondheid, leefbaarheid en milieu belangrijk vindt, hetzelfde doet.