zondag 7 september 2014

Consumenten willen duurzaamheid

Consumenten en bedrijven begrijpen elkaars duurzame boodschap steeds minder. Bedrijven denken dat een reputatie voldoende is, terwijl consumenten vooral willen weten wat bedrijven voor hen betekenen.


Feiten

Voor een wereldwijd onderzoek zijn 30.000 mensen ondervraagd uit twintig landen verspreid over vijf continenten. Het onderzoek laat zien wat het bedrijfsleven moet doen om aan de hoge duurzaamheids-verwachtingen van consumenten te voldoen.

Veeleisend

Het bedrijfsleven slaagt er niet in om goed voor de planeet en de maatschappij te zorgen, is het harde oordeel van een grote meerderheid van de ondervraagden. Ook directeuren van ondernemingen gaven aan dat in hun bedrijven te weinig aandacht is voor duurzaamheid.

Duurzame reputatie

Ruim 80 procent van de directeuren denkt dat consumenten de duurzame reputatie van hun bedrijf belangrijk vinden. Maar de consumenten eisen meer. Verantwoord ondernemen moet zichtbaar zijn in de producten en diensten die een bedrijf aanbiedt.

Europa en de Verenigde Staten

In Europa en de Verenigde Staten is het vertrouwen in ondernemingen, onder meer als gevolg van de economische crisis, laag. Nog geen twintig procent gelooft dat bedrijven echt werk maken van duurzaamheid.

Opkomende economieën

Consumenten in opkomende economieën als India en China zijn optimistisch en vertrouwen erop dat bedrijven helpen hun verwachtingen waar te maken. Niet alleen door verantwoord om te gaan met grondstoffen, maar ook door de kwaliteit van leven te verbeteren. Op het gebied van gezondheid, onderwijs of door maatregelen tegen corruptie.

Jonge mensen

Wereldwijd zijn jonge, optimistische mensen tussen de 18 en 34 jaar het meest geïnteresseerd in duurzaamheid. Tweederde koopt bewust duurzame producten. Bijna een kwart zegt altijd de sociale en duurzame werkwijze van een bedrijf mee te wegen bij een aankoop.

Aanbevelingen van de onderzoekers

Bedrijven moeten eerlijk en transparant communiceren. Verantwoord ondernemen moet zich vertalen in een concrete verbetering van de kwaliteit van leven. En ondernemingen moeten laten zien welke belangrijke bijdragen ze leveren aan het milieu en de maatschappij. Alleen dan ontstaat een vertrouwensband met de consument.

Bron: Duurzaam Bedrijfsleven