zaterdag 6 september 2014

CDA en de landbouw; nieuw inzicht?

Naar aanleiding van de Rusland crisis pleitte CDA-leider Sybrand Buma voor een energie- handels- en voedselpolitiek die is gericht op zelfvoorziening. De lijn doortrekkend concludeerde voedseljournalist Michiel Bussink: “Een zelfvoorzienende landbouw is alleen mogelijk als de intensieve veehouderij wordt afgeschaft”.


Bij zijn afscheid in 2007 concludeerde hij dat het landbouwsysteem dat hij steunde, niet verder kon.

VeermanHij was tot het inzicht gekomen dat het onverstandig is om grote hoeveelheden veevoer te importeren, vervolgens dieren en vlees te exporteren en zelf te blijven zitten met een gigantische mestzee. Hij rekende uit dat er in Nederland per inwoner per jaar 60 keer het lichaamsgewicht van die inwoner aan poep wordt geproduceerd. Hij nam afscheid.


Wijffels

Wijffels was topman van de Rabobank en dus mede als financier betrokken bij de snelle groei van de intensieve veehouderij. Na zijn afscheid van de Rabobank stelde hij vast, op uitnodiging van het kabinet, dat er in Nederland geen toekomst was voor de intensieve landbouw in de huidige vorm.

Bleker

Bleker distantieerde zich van de wijze woorden van zijn CDA voormannen en liet het bij de constatering dat er ‘ethische grenzen waren aan de uitbreiding van megastallen’.

Michiel Bussink

In een uitgebreide analyse in ‘Opinie en debat’ in de Volkskrant van 1 september zegt Bussink: “Buma heeft gelijk als hij zegt dat de Nederlandse landbouw kwetsbaar is. We kunnen in ons piepkleine Nederland bijvoorbeeld alleen 100 miljoen kippen, 12 miljoen varkens, 4 miljoen runderen houden omdat het veevoer van ver weg komt: Zuid- en Noord-Amerika. Het vlees en de zuivel die daarmee worden geproduceerd, worden voor een flink deel geëxporteerd: zowel voor de input als de output is de Nederlandse landbouw dus afhankelijk van markten ver weg. Blijkbaar wil Buma daar nu van af.”

Marianne Thieme

Marianne Thieme, fractievoorzitter in de Tweede Kamer van de Partij voor de Dieren. In een artikel op 29 augustus: “De wijze waarop Nederland z'n geld verdient met voedsel, is niet gericht op duurzaamheid, maar op roofbouw, uitputting van kostbare en niet hernieuwbare hulpbronnen. Het doorgeslagen megadenken zorgt ervoor dat nu al bijna de helft van de wereldgraanoogst wordt opgeslokt door de veehouderij. Een sector die geen duurzame oplossing kan bieden voor prangende problemen op het gebied van honger, klimaat, dierenwelzijn en volksgezondheid. Integendeel, de veehouderij veroorzaakt die problemen.”

Zelfvoorzienend?

Bussink meldt: “Het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra rekende uit of de Nederlandse landbouw zonder de importen van veevoer en kunstmest kan. Bij het scenario waarin een 'mediterraan dieet' gevolgd wordt (twee à drie dagen in de week vegetarisch), is het mogelijk zonder import van veevoer en kunstmest óók nog voldoende groenten en graan te verbouwen. Buma's pleidooi is dus geen utopie: een zelfvoorzienende landbouw in Nederland is heel goed mogelijk.”

Waarom niet?

Bussink: “Er is één groot maar: het volledig ontbreken van de politieke wil om aan dit scenario te werken. De politieke praktijk van het huidige kabinet - met steun van Buma's eigen CDA - is diametraal tegenovergesteld: de Nederlandse landbouw wordt steeds afhankelijker gemaakt van de wereldmarkt.”

Waarom wel?

Het belangrijkste argument voor een ingrijpende verandering komt niet van de politiek en zeker niet van het bedrijfsleven. Het slotwoord van de analyse van Bussink luidt: “Een meer zelfvoorzienende landbouw is heel wenselijk. Het beantwoordt aan een groeiende onderstroom van burgers, boeren en bedrijfjes die op allerlei manieren al bezig zijn met een smakelijke, mooie, eerlijke en fatsoenlijke voedselvoorziening.”

Oproep aan de inwoners van Deurne

Lees deze (en andere) artikelen en weet dat er grote veranderingen voor de deur staan.

Bronnen: Artikel 'Word eindelijk wakker voor de dreiging van buitenaf'; de Volkskrant; 28 augustus 2014; Artikel Michiel Bussink in de Volkskrant; Zelfvoorzienend zijn kan alleen zonder intensieve veehouderij; 1 september 2014;  Artikel Tijd voor een nieuw landbouwmodel in Trouw op 1 september 2014;   Artikel 'De oproep van Buma verdient naast lof ook argwaan' in de Volkskrant Opinie; 29 augustus 2014.