zaterdag 23 augustus 2014

Oplossingen voor leegstaande boerderijen

In Groningen zit de intensieve veehouderij zo goed als op slot. De Statenfractie van GroenLinks is bezorgd over de groeiende leegstand van boerderijen en de landschappelijke gevolgen daarvan.


Leegstand

Volgens onderzoeksbureau Alterra, onderdeel van Wageningen Universiteit, neemt de leegstand de komende jaren zo hard toe dat in Nederland meer oppervlakte aan leegstaande boerderijen zal zijn dan aan leegstaande kantoren. De leegstand komt vooral omdat de panden geen agrarische bestemming meer hebben.

Oplossingen

GroenLinks Groningen ziet diverse opties om de leegstaande boerderijen nieuw leven in te blazen, maar de partij zoekt oplossingen louter buiten de agrarische sector. De provincie staat sinds enige tijd geen vestiging van nieuwe intensieve veehouderij meer toe. GroenLinks ziet vooral kans in herbestemming die gebruik van de boerderijen als woningen of natuur mogelijk maakt. Aldus een bericht in 'Boerderij' op 20 augustus 2014.

Maatregelen provincie

De Statenfractie van GroenLinks wil verruiming van de voorwaarden voor de herbestemming van leegstaande boerderijen. “Mogelijke maatregelen die de provincie zou kunnen nemen zijn o.a. het verruimen van de voorwaarden voor herbestemming. Door appartementen toe te staan kunnen zowel de woning als de schuren gebruikt worden voor wonen en zorg. Ook kleinschalige ondernemingen zouden een kans moeten krijgen om gezamenlijk een deel van een boerderij in gebruik te nemen. Panden die al ver afgetakeld zijn kunnen een nieuwe bestemming krijgen als ecoruïne. Bij een ecoruïne wordt het verval niet tegengehouden maar door beplanting wordt een groene vluchtheuvel gecreëerd. Daardoor komt het pand er op een andere wijze aantrekkelijk uit te zien en kan het een toeristische invulling krijgen” Aldus een bericht van Radio Westerwolde en de Groninger Krant op 19 augustus 2014.

Vragen van GroenLinks

Over het bovengenoemde heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Groningen gesteld.
1. In hoeverre is het college op de hoogte van bovenstaande problematiek en ziet het hierin, in het kader van wonen, leefbaarheid en bescherming van het landschap een taak voor zichzelf weggelegd?
2.Is het college het met GroenLinks eens dat de huidige situatie, waarin meerdere panden in slechte tot zeer slechte staat verkeren, leidt tot achteruitgang van de leefbaarheid in de omgeving en beschadiging van het landschap? In hoeverre onderschrijft het college het advies van Alterra dat een ruimere vergunningsverlening voor herbestemming van de panden kan leiden tot minder verval?
3.Is het college bekend met het fenomeen ecoruïne, zoals deze in onder andere Ierland en Frankrijk veelvuldig voorkomt, bijvoorbeeld Ballycarbery castle in Ierland?
4. Ziet het college de toeristische, landschappelijke en ecologische meerwaarde in het herbestemmen van een aantal van de meest vervallen boerderijen naar ecoruïne?
5. Welke korte termijn acties gaat het college ondernemen om dit gemeentegrenzen overschrijdende probleem aan te pakken?

Deurne

Ook in Deurne speelt de problematiek van Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB). Die problematiek wordt alleen maar groter in de komende jaren. Maar ook de kansen nemen toe, als de politiek bereid is op een creatieve manier gebruik te maken van de mogelijkheden van omgeving en landschap.