vrijdag 29 augustus 2014

De kracht van Deurne; Einde grootschalige veefabrieken komt dichterbij

Meer dan 45 zeer gemotiveerde inwoners van Deurne waren aanwezig bij een bijeenkomst georganiseerd door het provinciale ‘urgentieteam intensieve veehouderij’. Onderwerp van het gesprek was: “Hoe kunnen inwoners van Deurne krachtig gaan meespreken en meebeslissen over de aanpak die een volledig einde moet maken aan alle overlast door de intensieve veehouderij”.


Het urgentieteam

De opdrachtgever van het team is het Brabantberaad. In het Brabantberaad spreken vertegenwoordigers van de landbouw, maatschappelijke organisaties, gemeenten en provincies over de toekomst van de veehouderij in Brabant. Volgens de site ‘Varkens, informatie voor de varkenshouderij’ moet de intensieve veehouderij in Brabant van “Van groot, groter, grootst naar: goed, beter, best.”

Zo begon het urgentieteam


In februari 2013 weigerde Provinciale Staten van Brabant, tot grote verbazing van vrijwel alle betrokkenen, de beslissing: “In Brabant verder geen dieren erbij.” Daarna besloot Gedeputeerde staten om het proces te vervolgen op gemeentelijk niveau, “dichtbij de kracht van de inwoners”.

Inwoners

Hoewel de 30000 inwoners van Deurne het meest geraakt zijn door de overlast die veroorzaakt wordt door de intensieve veehouderij, zijn ze tot nu toe niet direct betrokken bij het vinden van oplossingen. Niet op provinciaal niveau. Niet op gemeentelijk niveau. Daar wil het urgentieteam een einde aan maken.

Betrekken van inwoners nog niet normaal

Hoewel veel bestuurders de mond vol hebben van de ‘nieuwe participatiemaatschappij’, is het direct betrekken van inwoners van Deurne tot nu toe blijven steken in goede voornemens. Op veel plaatsen in Nederland heeft het bestuur inmiddels wèl begrepen dat inwoners niet alleen via politieke vertegenwoordigers, maar ook direct moeten meepraten en meebeslissen in zaken die hen erg aangaan.

Inwoners willen betrokken worden

De aanwezige inwoners spreken als conclusie van de bijeenkomst uit dat ze betrokken willen worden in het vinden van een oplossing voor de overlast veroorzaakt door de grootschalige intensieve veehouderij. Maar de aanwezigen vertrouwen het proces niet, vertrouwen de politiek niet en vertrouwen het bestuur niet.

Volgende stap

Het bestuur van de gemeente Deurne wil graag in oktober een bijeenkomst  organiseren waar bestuurders, boeren en inwoners gaan praten over oplossingen voor de overlast veroorzaakt door de intensieve veehouderij.  Inwoners, zijnde de meest betrokkenen, praten graag mee, maar dan moet eerst voldaan worden aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

Een publicatie met voorwaarden zal begin september gestuurd worden aan het bestuur van Brabant, het bestuur van Deurne en lokale en provinciale pers.  Aan het opstellen van de publicatie met voorwaarden zullen alle inwoners die aanwezig waren bij het gesprek op 27 augustus, meewerken. De hoofdlijnen van de publicatie zijn tijdens de bijeenkomst vastgelegd.


Open, eerlijk, maatschappelijk, volledig

Het hele proces moet een duurzaam proces worden. Alle informatie moet voor iedereen toegankelijk zijn. Overleg in achterkamertjes is verboden. Alle beslissingen en aanbevelingen zijn transparant en zullen met alle betrokkenen duidelijk gecommuniceerd worden. Het proces is volledig: het gaat over alle vormen van grootschalige intensieve veehouderij in Deurne. Het proces is een maatschappelijk proces. Het gaat niet primair over economie, technologie en zakelijke belangen, maar de inwoner en haar / zijn belangen staat voorop. Gezondheid van alle inwoners is uitgangspunt bij alle discussies en beslissingen.

Wordt vervolgd.