maandag 2 juni 2014

ZLTO de baas in Deurne?

ZLTO Deurne is uitgever van het blad ‘De Ploeg’, bestemd voor leden en andere belangstellenden. Voorzitter Henk Raaijmakers schreef het voorwoord in het mei nummer, met als titel: ‘Spannende tijden’. Hierbij enkele passages uit deze inleiding.

 

Transitie

“Het allergrootste thema voor de komende 2 tot 4 jaar is de plattelands transitie naar een duurzame agrarische sector. …..Deze transitie is ontwikkeld om de groei van bedrijven met kostprijsverlaging door schaalvergroting te doorbreken langs het spoor van ruimtelijke ordening. Een nieuwe systematiek breekt definitief met de koers en de rechten die de reconstructie de agrarische sector heeft opgeleverd”.

Uitbreiding

“Of het nu om glastuinbouw, intensief, melkveehouderij of boomkwekerij gaat, iedereen moet straks eerst de omgeving betrekken in de uitbreidingsplannen. Dan bewijzen dat de nieuwe situatie beter is voor mens, plant, dier en omgeving om vervolgens te kunnen toetsen aan lokale en provinciale regelgeving.”

Werk voor ZLTO

“En daar komt voor ons als ZLTO afdeling het grote werk. Allereerst moeten we onze plek aan de tekentafel bevechten. En vervolgens niet vanuit verdediging, maar constructief en creatief aan de slag om in Deurne een ondernemersklimaat en mogelijkheden te creëren die een gezonde agrosector zonder veel maatschappelijke tegenstand mogelijk maken”.

Zo niet dan…

“Als wij er lokaal niet in slagen de politiek te overtuigen van het belang van gezonde groei in alle segmenten van de agroproductie, dan worden de nieuwe kippen- en varkensstallen in Venray gebouwd en de kassen langs de A67 in Limburg en niet in Deurne. Goed beleid en verstandige keuzes door het nieuwe college en raad zijn daarvoor van levensbelang.”

Actievoeren

“Politieke moed en kennis van zaken moeten voorkomen dat een paar mensen in Deurne, die het in de politiek niet voor elkaar kregen, Deurne naar hun hand te zetten, dit nu via actievoeren wel klaar krijgen.”

ZLTO de baas in Deurne?

Het  bestuur van Deurne (raad en college) heeft ruim 30000 ‘klanten’. Daar horen ook ZLTO leden bij. Veiligheid, gezondheid en welzijn van al die ruim 30000 klanten moet voor het bestuur van Deurne voorop staan. Dreigementen door ZLTO, één belangengroepering naast vele andere, mogen voor een eerlijk bestuur nooit de doorslag geven.