zaterdag 14 juni 2014

ZLTO de baas in Deurne? (2)

Op 2 juni 2014 publiceerde Duurzaam Deurne nieuws een artikel over het voorwoord door Henk Raaijmakers, voorzitter van ZLTO Deurne in een uitgave van ‘De Ploeg’.


Inleiding

“ZLTO Deurne is uitgever van het blad ‘De Ploeg’, bestemd voor leden en andere belangstellenden. Voorzitter Henk Raaijmakers schreef het voorwoord in het mei nummer, met als titel: ‘Spannende tijden’. Hierbij enkele passages uit dit voorwoord.”

Enkele passages uit het voorwoord

1. “Als wij er lokaal niet in slagen de politiek te overtuigen van het belang van gezonde groei in alle segmenten van de agroproductie, dan worden de nieuwe kippen- en varkensstallen in Venray gebouwd en de kassen langs de A67 in Limburg en niet in Deurne. Goed beleid en verstandige keuzes door het nieuwe college en raad zijn daarvoor van levensbelang.”

2. “Politieke moed en kennis van zaken moeten voorkomen dat een paar mensen in Deurne, die het in de politiek niet voor elkaar kregen, Deurne naar hun hand te zetten, dit nu via actievoeren wel klaar krijgen.”

Reactie van Wilbert van Deursen

Naar aanleiding van het artikel ontving ‘Duurzaam Deurne nieuws’ de volgende reactie van Wilbert van Deursen, Fractievoorzitter Progressief Akkoord - GroenLinks in Deurne.

“Met de quotes van de voorzitter laat de ZLTO zien wat zij met Deurne willen: nóg meer dieren in Deurne. Zijn uitspraak over ‘een paar mensen’ is schofferend. De angst die daar in schuil gaat toont aan dat de kracht van burgers en organisaties, die graag een balans willen tussen Mens, Milieu en Economie, groeiende is."

"Met de quotes neemt hij ook afstand van zijn eerdere uitspraken om zo graag met burgers en organisaties in dialoog te willen zijn. De voorzitter van de ZLTO creëert op deze wijze zijn eigen weerstand om in samenwerking met alle betrokken partijen oplossingen te creëren. Ik ben benieuwd hoe hij zijn verantwoordelijkheid neemt om weer tot openingen te komen.”

Reageren? Aanvullen? Bevestigen? Tegenspreken?

Mail naar ‘duurzaamdeurnenieuws@gmail.com’