vrijdag 27 juni 2014

Mestoverlast in Brouwhuis; inwoners slaan op de trom

Bewoners van de Helmondse wijk Brouwhuis, buur van Deurne, zijn de stank van de mestfabriek Ferm-O-Feed zat.
Ferm-O-Feed

Bewoners van de wijk Brouwhuis in Helmond klagen sinds maart over stankoverlast veroorzaakt door mestverwerker Ferm-O-Feed (voorheen Promest) op het nabijgelegen Bedrijventerrein ZO-Brabant (BZOB). Volgens een bericht in het Eindhovens Dagblad hebben tientallen bewoners een klacht ingediend bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Het bedrijf verwerkt kippenmest.

Actieve inwoners

Twee inwoners, Theo de Groot en Rien Verhoeven, hebben de hinderwetvergunning aangevochten die de provincie heeft verleend aan Den Ouden Groep uit Schijndel, eigenaar van Ferm-O-Feed. Beide bewoners gingen in de jaren negentig al de strijd aan tegen een mestverwerkingsfabriek op dezelfde locatie, toen actief onder de naam Promest. Verhoeven zegt in het ED dat Ferm-O-Feed net zo erg stinkt als Promest. De zaak komt op 1 juli 2014 voor de rechter.

Actieve Wijkraad

De wijkraad Brouwhuis heeft een notitie uitgebracht waarin de overlastsituatie in de wijk in beeld wordt gebracht. Het doel is de gemeentelijke en provinciale overheid te bewegen regels aan te scherpen. ‘Wij vinden onder andere dat de stankcirkels van de bedrijven op het BZOB moeten worden opgeteld’, aldus voorzitter Ben Vogel.

Reactie van een inwoner

“En nog steeds probeert de overheid de vee-industrie te faciliteren, terwijl de bevolking zich steeds meer keert tegen die strontfabrieken. Oud Brabants gezegde: ge moet in de stront nie roeren! Dit maakt duidelijk dat er geen enkele mestfabriek bij mag komen. Mijn neus gelooft die vrome praatjes niet langer!”

Bron: Mens, Dier en Peel; 20 juni 2014

Reageren? Aanvullen? 

duurzaamdeurnenieuws@gmail.com

 

Meer weten over Ferm-O-Feed en duurzaamheid?

Google op Ferm-O-Feed en  je wordt bedolven onder de informatie. Niet leuk, wel informatief.