vrijdag 2 mei 2014

Visie 2050

Hoe ziet onze economie er uit in 2050? Hoe wonen we dan en waar halen we onze energie vandaan? Wat eten we en waar en hoe wordt dat eten geproduceerd? Hoe reizen we? Om Nederland binnen 36 jaar duurzaam te maken zijn ingrijpende veranderingen nodig van zo ongeveer alles.

Urgenda

Urgenda, de Nederlandse actie organisatie voor duurzaamheid en innovatie, wil Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam maken.
In de visie 'Samen sneller duurzaam' beschrijft Urgenda hoe een duurzaam Nederland er over pakweg veertig jaar uit kan zien en hoe we dat kunnen bereiken.

Tussen nu en 2024

Omdat er vooral de komende tien jaar tempo gemaakt moet worden met verduurzaming, koppelt Urgenda korte termijn acties, die staan in het Actieplan, aan dit lange termijn perspectief.

Nieuwe samenleving

In 2050 maken we alleen nog gebruik van zonne- en windenergie, aardwarmte en duurzame biobrandstof. Afval is de grondstof voor nieuwe producten. We gebruiken geen aardolie meer, maar alleen ‘groene grondstoffen’. Ver vóór 2050 ontstaat in Nederland een nieuwe maak- en kennisindustrie. Overal groeien  nieuwe combinaties van wonen, leren en werken . In gemeenschappen en coöperaties wekken bewoners energie op, verbouwen ze voedsel of regelen ze samen de zorg voor de oude dag.

Ons menu

Ons menu is in 2050 drastisch veranderd. We zijn veel meer bewust van het effect van voedsel. We eten nog maar weinig (rood) vlees. In plaats daarvan eten we meer plantaardig voedsel en duurzaam gekweekte vis. Algen zijn een belangrijk voedingsmiddel geworden en Nederland is koploper in de productie van nieuwe duurzame eiwitproducten. We eten meer voedsel uit de regio en zilte teelt heeft een volwaardige plaats gekregen in onze landbouw.

Visie Deurne in 2050

In de aanloop naar de verkiezingen op 19 maart 2014 publiceerde slechts één partij, op uitnodiging van Duurzaam Deurne nieuws, een visie Deurne 2030. Vooruit kijken is in de politiek van Deurne geen populaire sport. De nieuwe politieke coalitie heeft, ook wat dit betreft, nog niets van zich laten horen. De inwoners van Deurne  hebben recht op duidelijkheid over de koers van hun gemeente richting toekomst. Dat moet de allerhoogste prioriteit zijn van het gemeentelijk bestuur.

Herstart Duurzaam Deurne nieuws (DDn)?

Vind je ook dat het bestuur van Deurne moet leren vooruit te kijken? Heb je een bericht voor het nieuwe bestuur van Deurne? Vind je dat DDn daarbij een rol kan spelen?  Hoe kun je de herstart van DDn steunen? Wat kun je bijdragen aan DDn?  Wil je iets veranderen aan DDn? Welke onderwerpen wil je graag op de site zien?

Stuur een mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com


Geen opmerkingen: