zondag 4 mei 2014

DUURZAAM NIEUWS

Dit is de eerste publicatie in Duurzaam Deurne nieuws van plaatselijk, regionaal en landelijk nieuws over duurzaamheid. Lezers worden uitgenodigd aan deze rubriek bij te dragen.

 

Biologische markt


Vanaf 2 mei is er elke vrijdag van 14.00-18.00 uur een biologische markt onder de Markthal van Winkelcentrum Brandevoort, Helmond.

Vuilnis in de natuur


Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Nationaal Park De Hoge Veluwe en andere natuurbeheerders zijn het vuilnis in de natuur zat. Ze willen dat de overheid helpt om de troep op te ruimen.

Luchtvervuiling


Op maandag 16 juni organiseert stichting 'Schone Lucht voor
Iedereen', met medewerking van de provincie Noord Brabant, een
symposium over Luchtkwaliteit en Intensieve Veehouderij. Belangen van bewoners staan centraal.

De nieuwe coalitie van Deurne


Op 1 mei werd het regeerakkoord tussen DOE!, DeurneNu en VVD getekend. Openheid en transparantie alom. DOE! wilde geen verdere uitbreiding van veefabrieken, maar zwichtte voor DeurneNu en VVD. Wel zouden ze alle drie een gezonde agrarische sector en een gezonde leefomgeving willen. (ED, 2/5/14)

World Fair Trade Day


Speciaal voor alle leden van de gemeenteraad van Deurne. Het VNG organiseert op vrijdag 23 mei een activiteit in Mediaplaza, Jaarbeurs, Utrecht.

Dierenkieswijzer


De samenwerkende dierenwelzijnsorganisaties Nederland hebben een dierenkieswijzer gepubliceerd, als handleiding voor de Europese verkiezingen. Kijk bij welke partij je past.

Foute stankberekening


Acht milieugroepen uit de Brabantse en de Limburgse Peel hebben samen een brief gestuurd aan staatssecretaris Mansveld van milieu. De fouten in de stankberekening van veehouderijen waren al lang bekend. De milieugroepen
willen af van computermodellen. Het aantal dieren zien ze als de enige juiste maatstaf voor overlast en bedreiging van gezondheid.

Je eigen duurzaam nieuws


Stuur je bijdrage aan DUURZAAM NIEUWS naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com. Werk mee aan een toekomstig duurzaam Deurne.