maandag 17 maart 2014

Voorbereiding voor de nieuwe raad

Bij een aantal ‘gesprekken op straat’ werd aan kandidaten raadslid van verschillende Deurnese partijen de vraag gesteld of ze voorbereid waren op een eventuele plaats in de nieuwe gemeenteraad. Het antwoord is eenvoudig: er is vrijwel geen sprake van enige voorbereiding door de partijen. Integendeel: enkele kandidaten zeiden: “Niet nodig, want onze fractieleider weet hoe het moet”.


Lochem

De ‘oude’ gemeenteraad van Lochem heeft een brief geschreven aan de nieuwe gemeenteraad. Een brief ‘aan de toekomst’ waarin de huidige gemeenteraad nieuwe raadsleden deelgenoot maakt van opgedane ervaringen en inzichten in de afgelopen jaren. Een vrijblijvend advies waarmee de nieuwe raad zijn voordeel kan doen.

Nieuwe raadsleden

De gemeenteraad stuurt deze brief op een moment dat de verkiezingen van 19 maart 2014 nog moeten plaatsvinden. Op basis van de kandidatenlijsten is echter nu al duidelijk dat de meerderheid van de raadsleden niet terug zal keren in de nieuwe raad. De nieuwe raadsleden lezen de brief wanneer bekend is uit welke partijen en welke personen de nieuwe gemeenteraad bestaat.

Regisserende gemeente

In de brief schrijft de raad dat in de afgelopen raadsperiode, op basis van de Toekomstvisie 2030 er een lijn naar de toekomst is uitgezet. Onderdeel daarvan is het toegroeien naar een meer regisserende gemeente: "In Lochem hebben we gekozen voor een overheid die er niet alleen voor de burgers is, maar zeker ook van de burgers. Een overheid die regisseert en faciliteert en tevens de ruimte biedt aan inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om zelf vorm te geven aan hun samenleving. We staan open voor initiatieven en gaan op zoek gaan naar de samenwerking".

Rol van de gemeenteraad

De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat rol en taken van de gemeenteraad moeten veranderen om de beweging naar een meer regisserende gemeente te kunnen maken. De uitdaging voor de nieuwe raad, is meer onderdeel uit te gaan maken van de samenleving en samen met die samenleving de toekomst in Lochem vorm te geven.

Nieuwe werkwijze

Daarnaast is het ook wenselijk te kijken naar hoe de gemeenteraad besluiten neemt, de procedures doorloopt en wat de manieren (mores) zijn. De raad heeft daarbij ondersteuning van de griffie nodig. Daarom adviseert de huidige gemeenteraad ook over welke ondersteuning vanuit de griffie nodig is.

Raadswerkgroep

Voor het onderzoeken en uitwerken van deze nieuwe werkwijze adviseert de raad een raadswerkgroep in te stellen.

Bron: Kijk Lochem; 13 maart 2014

Reageren?

Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com