dinsdag 11 maart 2014

Totaallandbouw; voor ambacht, voedsel, bodem en klimaat

In Nederland werken steeds meer boeren duurzaam, grondgebonden, biologisch, ecologisch, kleinschalig aan kwaliteits producten. Volgens velen  zijn ze de voorhoede van de ‘Nieuwe Land- en Tuinbouw’. De Oost Brabantse agrarische transitie kan alleen maar baat hebben bij dit soort voorbeelden. Joel Salatin is koploper van de agrarische transitie in de Verenigde Staten.


Joel Salatin

Joel Salatin komt naar Nederland. Met het verhaal over zijn hartgrondige manier van boeren, waarmee hij de landbouw werkelijk toekomst geeft: niet als last, maar als een lust. Daarvoor neemt hij zo ongeveer alle conventies van de landbouw op de schop, behalve waar het per saldo allemaal om gaat: ambacht, voedsel, bodem en klimaat. Maak er wat van mee!

Polyface farms

Joel Salatin ontwikkelde zijn bedrijf Polyface Farms tegen de stroom in. Op een stuk land met kale, uitgeboerde plekken bouwde hij in de voetsporen van zijn vader gaandeweg een opmerkelijk divers agro-ecosysteem op: een polycultuur waarvan de uiteenlopende, levende onderdelen dankzij slim ontwerp efficiënt op elkaar aansluiten, en samen een vitaal, veerkrachtig en productief organisch geheel vormen. Een model waarmee ook de biologische landbouw de bakens nog flink kan verzetten.

Salatin in Nederland

Joel Salatin komt op toernee naar Nederland, om zijn kennis en ervaring te delen. Met zijn manier van boeren en de inrichting van zijn bedrijfssysteem inspireert hij vernieuwers in de hele wereld. Want overal spelen dezelfde vragen – actueel en zelfs urgent – over landbouw, voedsel, gezondheid, bodem, water, klimaat, werkgelegenheid, duurzaamheid, cultuur, en nog wel meer. Op initiatief van De Waard Eetbaar Landschap verzorgt Salatin verschillende presentaties, en een tweedaagse cursus over het wat, waarom en hoe van zijn totaallandbouw. Het openbare deel van Joel Salatins bezoek loopt van 9 t/m 11 mei 2014.

Masterclass Totaallandbouw

Joel Salatin geeft twee dagen lang een Masterclass in pure praktijkkennis over zijn manier van boeren en ondernemen. Twee dagen waarin hij uitgebreid uit de doeken doet hoe het landbouwsysteem van zijn familiebedrijf Polyface Farms is ingericht en functioneert. Op het programma staan: bodem, begrazing, gezondheid, rundvee, pluimvee, varkens, konijnen. Ook besteedt hij aandacht aan bosbouw, waterbeheer, klimaat en compostering. Bovendien komt zijn aanpak voor directe verkoop en de opleiding van nieuwe generaties boeren grondig aan bod.
Locatie: Zaal ‘Maalderij’, boerderij Zonnehoeve, Zeewolde. Data: zaterdag 10 en zondag 11 mei, 9.00-17.00 u.

Doelgroep

De Masterclass Totaallandbouw met Joel Salatin richt zich op het wat, hoe en waarom van de agrarische bedrijfspraktijk, en is daarom primair bedoeld voor boeren, tuinders en andere agro-ondernemers. Daarnaast is deze zonder meer interessant voor onderzoekers, docenten, studenten, beleidsmakers, platttelandsontwikkelaars en andere betrokkenen bij landbouw, gezondheid, klimaat en duurzaamheid.

Poycultuur

Salatin brengt zoveel mogelijk aspecten van zijn polycultuur-systeem aan de orde – technisch, ecologisch, economisch, sociaal, educatief, cultureel – en deelt zijn kennis en ervaring tot in details. Hij staat zonder meer open voor vragen, en zet zich onvermoeibaar in om zijn baanbrekende, en bij uitstek integrale manier van werken zoveel mogelijk over te dragen. Daarbij is zijn doel om ook anderen in de praktijk goede resultaten te laten behalen, met maximale meerwaarde voor zichzelf, de planeet en de hele samenleving.

Gemeenteraad Deurne

De masterclass zou verplichte stof moeten zijn voor alle leden van de nieuwe gemeenteraad in Deurne!!

Bron: Salatin naar Nederland

Meer weten? Kijk op ‘Thuis op Aarde