maandag 10 maart 2014

Kandidaat gemeenteraadslid; wie ben je? Deel 5

Voor de inwoners van Deurne is het erg belangrijk te weten wie de kandidaten zijn die na 19 maart wellicht de nieuwe gemeenteraad gaan vormen. De nieuwe leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen vanaf dat moment niet meer in de eerste plaats hun politieke partij, maar de inwoners van Deurne. Duurzaam Deurne nieuws riep de kandidaten van alle partijen op om de inwoners van Deurne te laten weten wie ze zijn en wat ze willen bereiken.
Op 17 februari werd de verklaring van Nick Thijssen geplaatst. Theo Hikspoors stelde zich enkele dagen later voor, gevolgd door Lotje Berkers, Leo Zibret, Renate Beijers en Carly Arts. Vandaag de verklaringen van Marieke Tulkens en Wilbert van Deursen.


Nog meer verklaringen

Duurzaam Deurne nieuws stond tot zondag 2 maart open voor nog meer  persoonlijke verklaringen. Iedere bijdrage die uiterlijk zondag 2 maart werd ontvangen, is letterlijk geplaatst. Het is jammer dat veel kandidaten voor de toekomstige gemeenteraad het niet nodig vonden zich persoonlijk voor te stellen aan de inwoners van Deurne.

Marieke Tulkens


Motivatie

Ik heb een reële wens voor de toekomst. Ik wil er aan bijdragen dat de kinderen van onze kinderen en vervolgens hun kinderen kunnen leven in een mooi, schoon en groen Deurne.
Ik heb een doel: een mooier en gezonder buitengebied.
Mijn wens is dat er een toetsingsinstrument wordt opgesteld door de gemeente in samenwerking met de GGD om de volksgezondheid te kunnen toetsen en te waarborgen bij vergunningstrajecten van veehouderijen. Zoals dat al in diverse andere Peelgemeenten gebeurt. Met de huidige wetenschappelijke inzichten kunnen de gezondheidsrisico’s bij intensieve veehouderij beperkt worden. Meer biodiversiteit en biologische teelt in het buitengebied zoals meer granen en minder mais.
Zolang als de intensieve veehouderij bestaat wil ik dat er ten minste gehandhaafd wordt op de regels zodat we minder last van stank, vervuiling en ziektes krijgen.
Ik heb een doel voor onze openbare ruimte.
Niet zomaar bomen kappen. De kapvergunning terug invoeren. Voor het behoud van waardevolle bomen en het groen. En om de biodiversiteit te bevorderen.
Ik heb een doel, aandacht voor de mensen.
Meer aandacht voor kunst en cultuur. Verenigingsleven faciliteren. Ruimte voor kunst en kunstenaars. Groene ondernemers stimuleren.

Groene economie

We moeten ons gaan realiseren dat het noodzaak is over te stappen naar een ‘Groene Economie’.
We leven niet alleen op deze wereld daarom is het nodig dat we Maatschappelijk Verantwoord gaan Ondernemen.
We moeten beseffen dat Duurzaamheid geen loze kreet is maar de enige weg naar de toekomst.
Mijn motto luidt: “Denk mondiaal en handel lokaal”.
Dat is wat ik wil uitdragen als fractielid bij Progressief Akkoord.

Ervaring

Ik ben geboren en getogen in Bakel maar woon nu al 30 jaar in Deurne en ben overtuigd van een omslag die plaats moet vinden in denken én doen!
Vanuit mijn werk als assistent coördinator bij Trefpunt Groen Eindhoven heb ik te maken met milieu, duurzaamheid en cultuurhistorie en het communicatiebeleid hiervan. Dit heeft mij geholpen inzichten te ontwikkelen die een bijdrage kunnen zijn voor onze gemeente.Wilbert van Deursen


Motivatie

Samenleven met mensen en vooral de manier waarop wij met respect voor elkaar en de natuur omgaan zijn voor mij de essenties van het leven. Zowel dicht bij huis, in het gezin, de familie, vrienden, de buurt, alsook ver weg. Dit zeker in landen waar we, op basis van vriendschap, elkaar extra kunnen stimuleren om van de wederzijdse talenten en mogelijkheden gebruik te maken.
Ik ben fractievoorzitter van Progressief Akkoord – GroenLinks, ex directeur van welzijnsorganisatie Paladijn in Valkenswaard en omstreken en vrijwilliger bij verschillende organisaties.

Projecten

Om verbinding te houden met mijn essenties zet ik me op verschillende terreinen voor concrete projecten in. Dicht bij huis door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen in besturen en voor het Natuurlijk-Speelplan in de Heiakker. En met de wereld verder van huis ben ik samen met mijn partner Marriet verbonden door onze vriendschap met Ang Ngima Sherpa, een Nepalese gids die zowel Marriet als onze dochter Pien door het Himalaya gebergte heeft geloodst. Die vriendschap heeft er toe geleid dat wij nu helpen bij goed onderwijs voor hun kinderen.

Ervaring

Met mijn 63 jaar mag ik wel stellen dat ik al de nodige (levens)ervaring heb opgebouwd. Ik zal zeker niet de enige zijn die het maatschappelijk laddertje van beneden af heeft leren beklimmen. Dat gold voor mijn onderwijsloopbaan, van speciaal onderwijs via LTS, Avond MAVO, MBO, HBO tot driekwart Open Universiteit. En mijn arbeidzame leven liep daaraan parallel. Zo startte ik in 1968 voor vier jaar bij de Koninklijke Luchtmacht waarna ik uiteindelijk via een schippersinternaat, het werk op het Regionale Woonwagencentrum en de Stichting Welzijn Deurne uiteindelijk de laatste 11 jaar directeur ben geweest van welzijnsorganisatie Paladijn.

Politiek

Ik mag ook bogen op politieke ervaring; in de periode 1994 – 2002 heb ik namens de PvdA – GroenLinks (1994-1998) en later namens Progressief Akkoord in de gemeenteraad gezeten.

Een duurzame visie op Deurne in de komende jaren is hard nodig. Daarbij moet het verbeteren van de lucht-, water- en grondkwaliteit een van de belangrijkste bouwstenen zijn.