dinsdag 4 maart 2014

Kandidaat gemeenteraadslid; wie ben je? Deel 4

Voor de inwoners van Deurne is het erg belangrijk te weten wie de kandidaten zijn die na 19 maart wellicht de nieuwe gemeenteraad gaan vormen. De nieuwe leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen vanaf dat moment niet meer in de eerste plaats hun politieke partij, maar de inwoners van Deurne. Duurzaam Deurne nieuws riep de kandidaten van alle partijen op om de inwoners van Deurne te laten weten wie ze zijn en wat ze willen bereiken.
Op 17 februari werd de verklaring van Nick Thijssen geplaatst. Theo Hikspoors stelde zich enkele dagen later voor, gevolgd door Lotje Berkers en Leo Zibret. Vandaag twee nieuwe kandidaten: Renate Beijers en Carly Arts.


Andere verklaringen

Duurzaam Deurne nieuws stond tot zondag 2 maart open voor nog meer  persoonlijke verklaringen. Iedere bijdrage die uiterlijk zondag 2 maart werd ontvangen, wordt letterlijk geplaatst. Het is jammer dat veel kandidaten voor de toekomstige gemeenteraad het niet nodig vonden zich persoonlijk voor te stellen aan de inwoners van Deurne.


Renate Beijers

Graag stel ik me aan u voor. Ik ben Renate Beijers, 31 jaar jong en ook al 31 jaar woonachtig in Deurne. Op dit moment woon ik in de Koolhof.  Na mijn studie Culturele en Maatschappelijk Vorming aan de  Avans Hogeschool in ’s Hertogenbosch ben ik meteen begonnen als jongerenwerker. Ik ben nu bijna 10 jaar werkzaam als jongerenwerker en heb onder andere binnen deze functie ook in Deurne gewerkt. Op dit moment werk ik bij ‘Radius – organisatie welzijn land van Cuijk’  in de gemeenten Boxmeer en Grave. Naast mijn werk heb ik me ook altijd ingezet als vrijwilliger bij diverse organisaties, zoals: OJC De Roos, bestuurslid Stichting Drie- D (Deurne De Dopeste), Cultuur Centrum, Stichting Impact, Stichting Virus en project Eigenwijs.

Politiek

Politiek heb ik altijd al interessant gevonden; in mijn functie als jongerenwerker werk ik veel samen met de gemeentelijke politiek en zit ik regelmatig met bestuurders en politici om de tafel. Nadat ik gevraagd ben om me in te zetten voor de Deurnese politiek, heb ik hier natuurlijk eerst goed over nagedacht. Ik heb gesprekken gevoerd, nagedacht over wat ik  kan en wil bijdragen, etc. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik nu kandidaat ben op de lijst van PvdA Deurne. Nu kan ik de politiek gaan zien, doen en ervaren van de ‘andere kant’.

Transities

Ik wil mijn kennis en ervaring gaan inzetten op het gebied van jongeren, welzijn, toeleiding naar werk, vrijwilligers, jeugdzorg en het wijkgericht werken.
Vooral de 3 transities oftewel de verantwoordelijkheden over jeugdzorg, participatiewet en AWBZ/Wmo die bij gemeenten komen te liggen zijn voor mij belangrijk. Gemeenten moeten meer gaan doen met minder middelen en daarom is het van belang om hier goed op in te zetten met één visie zodat deze zorg goed georganiseerd wordt voor de inwoners.

Inwoners centraal

Daarnaast vindt ik het erg belangrijk dat er in de toekomst nóg meer wordt gedacht vanuit ‘de burger’ (inwoners). De burgers staan centraal.  Het zijn niet de professionals/politici die plannen en oplossingen moeten bedenken, maar het zijn juist de burgers die dit moeten doen. De gemeente moet hierin faciliterend en ondersteunend zijn. Hierop kan nog veel meer worden ingezet!
Als laatste wil ik ook nog graag noemen dat duurzaamheid en een gezonde gemeente een uitgangspunt moet zijn. Het ontwikkelen van nieuwe en duurzame initiatieven moet je stimuleren en aanmoedigen. Ook hierin is de taak van een gemeente faciliteren en ondersteunen.

Eerlijk bestuur

Ik hoop op een eerlijk bestuur en politiek, dat niet handelt vanuit ‘eigen belang’ maar  gezamenlijk met de raadsleden van de verschillende partijen en met de inwoners handelt in het belang van de inwoners van Deurne!


Carly Arts

Mijn motivatie

In mijn werk in de maatschappelijke opvang kom ik veel in aanraking met mensen die het in deze harde, individualistische maatschappij niet redden. Ik zie dat mensen het simpelweg niet alleen kunnen redden in de huidige samenleving, waar het noodgedwongen steeds meer ‘ieder voor zich’ wordt. Mijn missie is ervoor te zorgen dat we zelf doen wat we zelf kunnen, maar vooral ook diegenen helpen die onze hulp zo hard nodig hebben. Hierop kan en mag niet bezuinigd worden. De participatiewet biedt een excuus om te bezuinigen op zorg en welzijn, waardoor juist de meest kwetsbaren het hardst geraakt worden. Zoveel mensen vallen nu tussen de wal en het schip. Het is onze taak juist de meest kwetsbaren te ondersteunen.

Natuur

Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat we met respect en zelfs ontzag omgaan met onze natuur. Zonder deze natuur kunnen we niet leven. Ik zie met lede ogen aan hoe de natuur in de Peelregio wordt verwoest. Kijk naar de luchtverontreiniging door intensieve veehouderij, en de natuurgebieden die volgebouwd worden…
Verantwoorde zorg, duurzaamheid en een goed sociaal beleid. Dat is waar ik voor wil gaan.

Ervaring

Ik heb de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk gevolgd. Sinds 2005, toen ik mijn opleiding afrondde, ben ik werkzaam in de maatschappelijke opvang. Ik werk hier als persoonlijk begeleider met dak- en thuislozen met zeer diverse problematiek.
Ook in mijn werk is mijn uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk zelfstandig moeten participeren in de maatschappij, maar ook dat zij onze hulp en ondersteuning kunnen krijgen als ze deze nodig hebben. Na dit jaren van dichtbij meegemaakt te hebben, wilde ik mijn ervaring meer theoretisch onderbouwen. Ik ben naast mijn werk de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gaan volgen. Aansluitend heb ik nog de opleiding tot ‘voice dialogue coach’ gevolgd, waar ik geleerd heb mensen met al hun karaktertrekken kennis te laten maken, ze allemaal te waarderen, ook degenen die ze eigenlijk liever niet zouden hebben.
Ik ben jarenlang op vrijwillige basis actief geweest bij OJC de Roos. Later ben ik daar ook actief geweest in het bestuur als penningmeester.