maandag 17 februari 2014

Nick Thijssen; kandidaat voor de gemeenteraad van Deurne

Nick Thijssen is door de PvdA Deurne als tweede op de kieslijst voor de gemeenteraads verkiezingen op 19 maart geplaatst.

Achtergrond

Nick werkt bij ORO, instelling voor verstandelijk gehandicapten. De betrokkenheid bij de zorg was voor hem ook een belangrijk argument om op relatief late leeftijd in de gemeente politiek te stappen.

Thema’s

“Er komen belangrijke thema’s aan in het sociale domein, zoals de transities in de jeugdzorg, WMO en participatiewet. Of dat allemaal op een goede manier gebeurt, daar maak ik me wel zorgen over. Het gaat om veel geld, maar toch vooral om mensen, kwetsbare mensen. En kwetsbare mensen en ik, dat is een goede associatie. Dat bepaalt ook mijn politieke kleur: de PvdA komt echt op voor de meest kwetsbaren”.

Solidariteit

Thijssen ziet dat de solidariteit in de samenleving afneemt. “We zorgen minder goed voor onze medemensen dan zou kunnen”.

Algemeen belang

Thijssen staat tweede op de PvdA kandidatenlijst. “Wat voor type raadslid ik wil zijn? Als ik gekozen wordt dan wil ik het algemeen belang dienen. Via dialoog tot goede oplossingen komen. Ik hoop dan dat ze over vier jaar zeggen: we hebben echt iets aan hem gehad, hij was duidelijk, zorgvuldig, consequent en integer”.

Andere verklaringen?

Andere kandidaten voor de gemeenteraad zijn welkom om hun visie op hun mogelijke bijdrage aan de bevolking van Deurne te verklaren via Duurzaam Deurne nieuws. Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com
Laat de bevolking iets weten over je achtergrond, je motivatie, je prioriteiten, je instelling, je toekomstvisie voor Deurne, je specifieke kennis en je opstelling in de raad.