donderdag 27 februari 2014

Kandidaat gemeenteraadslid; wie ben je? Deel 3

Voor de inwoners van Deurne is het erg belangrijk te weten wie de kandidaten zijn die na 19 maart wellicht de nieuwe gemeenteraad gaan vormen. De nieuwe leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen vanaf dat moment niet meer in de eerste plaats hun politieke partij, maar de inwoners van Deurne. Duurzaam Deurne nieuws riep de kandidaten van alle partijen op om de inwoners van Deurne te laten weten wie ze zijn en wat ze willen bereiken.
Op 17 februari werd de verklaring van Nick Thijssen geplaatst. Theo Hikspoors stelde zich enkele dagen later voor. Vandaag weer twee persoonlijke bijdragen, van Lotje Berkers en Leo Zibret.
Duurzaam Deurne nieuws blijft openstaan voor de andere, ongeveer 17, persoonlijke verklaringen. Iedere bijdrage die uiterlijk zondag 2 maart is ontvangen, wordt letterlijk geplaatst.


Lotje Berkers

Motivatie

Een open en eerlijke overheid is voor mij belangrijk. Transparantie tussen organen binnen de overheid, maar ook naar de burgers toe. Politici moeten burgers dienen, zij zijn immers de stem van het volk. Een overheid die duurzaamheid voorop stelt, met een positieve blik vooruit kijkt naar de toekomst; een overheid die beslissingen durft te nemen over een lange termijn, een overheid die toekomst garandeert, door te werken aan schone lucht, schoon water en een schoon milieu.

Ervaring

Met mijn 21 jaar ben ik de jongste op de kandidatenlijst. In 2010 haalde ik mijn Havodiploma, om daarna te studeren aan de Hogeschool Utrecht. Daar studeer ik nu al drie jaar journalistiek. Binnen de journalistiek hou ik ervan verhalen over mensen te schrijven; human interest. Dat past precies binnen mijn visie op politiek: politiek moet over mensen gaan.
Mijn interesse voor politiek heeft voornamelijk vorm gekregen door mijn functie als bestuursvoorzitter van OJC De Roos. Als voorzitter ging ik me bezighouden met het nieuwe huur- en subsidiebeleid wat ingevoerd moest worden. Mijn inzicht in het politieke systeem groeide, maar ook mijn onbegrip. In alles wat gezegd en geschreven werd, werd mij duidelijk: er moet iets veranderen in politiek Deurne!

Leo Zibret

Motivatie

Mijn politieke zorg geldt vooral de verkleining van de kloof tussen arm en rijk via een gezonde economie en gelijkwaardige deelname van iedereen aan zowel maatschappelijke verworvenheden als besluitvormingsprocessen.
Die gezonde economie probeer ik nu onder andere dichterbij te brengen via deelname aan het bestuur van een club die stelling neemt in het transitieproces dat de moderne landbouw nu ondergaat. En wel door het streven naar werkelijke duurzaamheid – het strijden tegen megastallen en intensieve veehouderij, het zoeken naar nieuw evenwicht in de omgang met de natuur, het verkleinen van de veestapel en daarmee het bevorderen van de volksgezondheid.

Ervaring

Ik groeide op als mijnwerkerszoon in Limburg. Na mijn sociologie- en geschiedenisstudie in Utrecht vervulde ik de functie van bestuurslid van achtereenvolgens het Netwerk voor Historisch Onderzoek en de Stichting Vakgerichte Belangenbehartiging Historici.
Hierna stortte ik me op het bedrijfsleven met speciale belangstelling voor sales, marketing, communicatie en management. Momenteel werk ik bij de Nederlandse Spoorwegen (15 jaar alweer). Eerst als teamleider bij ProRail, daarna als procesmanager bij NS Reizigers waarbij ik leiding gaf aan een groep van 55 frontliners. De laatste 6 jaar probeer ik bij NS Reisinformatie in verschillende functies de reizigers tijdens hun reis te laten begeleiden. Ik ben thans 55 jaar en woon sinds 1990 in Deurne.
Tijdens mijn studietijd in Utrecht was ik actief in groeperingen die democratie en pacifisme in de samenleving bevorderen. Zo organiseerde ik de jaarlijkse Vredesfeesten in deze gemeente en initieerde ik een woonproject (andere termen voor het zetten van kraken, niet als actiekraak maar bedoeld om woonruimte voor woningzoekenden te krijgen) in een Utrechtse woonwijk.