maandag 24 februari 2014

Kandidaat gemeenteraadslid; wie ben je? Deel 2

Duurzaam Deurne nieuws publiceerde op 17 februari de persoonlijke verklaring van Nick Thijssen, door de PvdA Deurne als tweede op de kieslijst voor de gemeenteraads verkiezingen geplaatst. Op 20 februari volgde een oproep aan de kandidaten van alle partijen om de inwoners te laten weten wie ze zijn en wat ze willen bereiken. Uit dat artikel: “Voor de inwoners van Deurne is het erg belangrijk te weten wie de kandidaten zijn die na 19 maart wellicht de nieuwe gemeenteraad gaan vormen. De nieuwe leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen vanaf dat moment niet meer in de eerste plaats hun politieke partij, maar de inwoners van Deurne. Ze zijn de vertegenwoordigers van het volk, de inwoners.” Theo Hikspoors, kandidaat voor Progressief Akkoord / GroenLinks is de eerste die reageert. Hieronder zijn bijdrage.
Duurzaam Deurne nieuws staat open voor de andere, ongeveer 20, persoonlijke verklaringen. Iedere bijdrage die uiterlijk zondag 2 maart is ontvangen, wordt letterlijk geplaatst.


Theo Hikspoors aan het woord.

'Iedere gemeente krijgt het bestuur dat die gemeente verdient'

Mijn naam is Theo Hikspoors. Ik ben geboren en getogen in Liessel (4e uit een groot boerengezin). Ik ben bijna 60 jaar; getrouwd, 2 kinderen en 2 kleinkinderen. Na 7 jaar bij de Rabobank gewerkt te hebben werk ik (vanaf 1980) in het werkveld van de sociale zekerheid (UWV). Ik ben vele jaren actief geweest als vakbondskaderlid (AbvaKabo) en OR Voorzitter; heb enkele jaren als pro deo hulpverlener in de Wetswinkel gewerkt. Vanaf 2010 ben ik als stafmedewerker belast met de arbeidstoeleiding van mensen met een beperking (Wajong en WIA).

Politiek

Mijn interesse voor de gemeentepolitiek gaat terug tot ongeveer 1974. Vanaf die tijd ben ik lid van de PPD en hierna van Progressief Akkoord/Groen Links.
De teloorgang van Deurne als mooi dorp in de Peel, heeft me altijd diep geraakt en nog steeds. Deurne is er de laatste jaren bepaald niet mooier op geworden (en dat is een understatement).
Tegelijk zie je de teloorgang van de natuur. De bio diversiteit holt achteruit; het buitengebied wordt opgeofferd aan het boerenkapitaal. De landbouwgronden worden omgevormd tot dumpplaatsen van overtollig mest.
Deze zaken kunnen zo uit de hand lopen, omdat er intens slecht wordt bestuurd. Er is geen lange termijn visie en als er een visie is (meestal adhoc), dan wordt die bepaald door lieden met een fors eigen belang (de hotline tussen de ZLTO voorman en de burgemeester is hier een sprekend voorbeeld van).
Kan het nog slechter; ja het kan nog slechter.

Voorbeeld

Onlangs werd de jacht voor 6 jaar gegund aan mensen die er genoegen in scheppen, het laatste wilde beest in Deurne af te knallen. En dat alles onder het mom van ‘wildbeheer’.
DOE (ook wel CDA 3 genaamd) stond er bij en stemde ja!. Van het CDA (1) en van Deurne Nu (CDA 2) had ik niks anders verwacht. Ook de PvdA ging snel overstag. De VVD had het al lang op een akkoordje gegooid met de voorzitter (hoofdjager). ZLTO kwam nog eens vertellen welke verschrikkelijke schade wordt opgelopen door wilde beesten in de akkers. De mensen van de Natuurbescherming werden, ondanks een solide onderbouwing, weggehoond. 
Dat was wel het absolute dieptepunt.

Hoe wel?

Hoe moet het dan wel (wat denk ik te bereiken)?
-Deurne is bijna failliet als gevolg van onverantwoorde speculaties in onroerend goed en aandelenopties;  er gaan bovendien nog een aantal zware lijken uit de kast vallen. Het op orde brengen en houden van het huishoudboekje heeft dus de grootste prioriteit. Terug naar de kerntaken ; stoppen met speculaties; behoedzaam financieel beleid.
-Afbouw van het agro industrieel complex (veel minder dieren dus en geen mestverwerkers).
-Deurne was een dorp, is een dorp en blijft een dorp. Ik ben dus tegen hoogbouw en vooral tegen hoogbouw met lelijke platte daken.
-De web- en lintstructuur van het dorp moet in stand blijven en terug komen.
-Hulp aan het Midden- en Klein Bedrijf (hier gaan grote veranderingen plaatsvinden; Deurne moet hier beleid op maken).
-Actiever werven en houden van schone werkgelegenheid (hier hebben DOE, CDA en PvdA de boot compleet gemist).
-Last but not least: De zorg aan de inwoners van de gemeente moet als gevolg van de decentralisaties, opnieuw worden georganiseerd.