donderdag 20 februari 2014

Kandidaat gemeenteraadslid Deurne: wie ben je?

Voor de inwoners van Deurne is het erg belangrijk te weten wie de kandidaten zijn die na 19 maart wellicht de nieuwe gemeenteraad gaan vormen. De nieuwe leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen vanaf dat moment niet meer in de eerste plaats hun politieke partij, maar de inwoners van Deurne. Ze zijn de vertegenwoordigers van het volk, de inwoners. Daarom willen de inwoners van Deurne weten wie na 19 maart wellicht hún vertegenwoordigers in het bestuur zullen zijn. Misschien is de opkomst in Deurne dan ook wel hoger dan de verwachtte 42%.


Voorbereiding

Alle 7 politieke partijen die in Deurne meedoen aan de verkiezingen hebben een kieslijst gepubliceerd. Sommige lijsten bevatten het maximum van 50 namen. Wel een teken dat de toekomst van Deurne, bij inwoners en ook bij politieke partijen, meer leeft dan wellicht ooit tevoren. Niet alle personen op de kieslijsten zijn echt van plan ooit in de gemeenteraad te komen. De meesten niet. De politieke partijen hebben niet duidelijk gemaakt wie hun echte kandidaten zijn, maar verwacht mag worden dat de kandidaten te vinden zijn aan de top van de lijsten. De politieke partijen hebben ook niet duidelijk gemaakt wat de inwoners van Deurne mogen verwachten van hun kandidaten. Dat is ook niet hun taak. De kandidaten moeten zelf aan de inwoners van Deurne duidelijk maken wat ze kunnen en wat ze willen. Ze gaan immers, als ze gekozen worden, de inwoners vertegenwoordigen. Namens de inwoners gaan ze het college van B&W formeren, controleren en sturen.

Duurzaam Deurne nieuws (DDn)

Op 13 februari publiceerde DDn het artikel: “Kandidaat voor de gemeenteraad; wat wil je, wat kun je?”. Het artikel werd zeer intensief gelezen en nog steeds zijn er elke dag nieuwe lezers.
Nick Thijssen, een van de kandidaten voor de gemeenteraad, stelde zichzelf voor in een artikel dat op 18 februari geplaatst werd. In hetzelfde artikel stelde DDn alle kandidaten voor zich op deze manier te presenteren. Ook dit artikel heeft nu al een zeer groot aantal lezers.
Om duidelijk te maken dat het vak van gemeenteraadslid geen sinecure is, werd op 18 februari het artikel: “Het raadswerk is zwaar” gepubliceerd.
DDn wordt iedere week meer dan 600 keer bezocht. Het blijkt dat de meeste artikelen, en er worden er ruim 10 per week gepubliceerd, zeer goed gelezen worden.

Oproep aan alle kandidaten

De inwoners van Deurne hebben het recht te weten wie jullie zijn. Hoe kunnen ze anders op 19 maart op jullie stemmen? En hoe kunnen ze na 19 maart aan de gekozen raadsleden hun vertrouwen geven? Jullie gaan de inwoners van Deurne vertegenwoordigen. Als jullie gekozen worden zijn jullie volksvertegenwoordiger, jullie gaan werken namens alle inwoners van Deurne.
Laat de inwoners van Deurne weten wie je bent, wat je kunt en wat je in de raad wilt bereiken. Gewoon, als een persoonlijk verhaal. Geen propaganda van een politieke partij, maar je eigen verhaal in je eigen woorden. Nick Thijssen ging jullie voor.
Stuur je bijdrage direct aan duurzaamdeurnenieuws@gmail en informeer op deze manier alle geïnteresseerde inwoners van Deurne waarom je hen wilt gaan vertegenwoordigen.

Laat van je horen

Benny, Frank, Helm, Helmy, Inge, Jasper, Jeroen, Josanne, Leo, Leo, Linda, Lotje, Marinus, Martijn, Michiel, Nicole, Peter, Renate, Theo, Wilbert, Will, Willeke, Wim, laat ons weten wie je bent en
wat je in de komende vier jaar kunt en wilt bereiken, voor ons, de inwoners van Deurne.