woensdag 12 februari 2014

Het Brabants veeteelt drama

In het Eindhovens Dagblad van 11 februari 2014 is Frits Speetjens aan het woord op de opinie pagina. Speetjens is oud burgemeester van Oirschot en hij is lid van CDA. Het artikel gaat over de verantwoordelijkheid voor de risico’s van de veeteelt in Brabant Die verantwoordelijkheid is door het provinciaal bestuur  doorgeschoven naar het gemeentelijk bestuur.


Risico’s

Speetjens noemt het feit dat onderzoekers en wetenschappers wijzen op de gevaren voor de gezondheid van de inwoners van Brabant. Vooral de SARS epidemie van 2003 wordt door Speetjens als voorbeeld van risico aangehaald. Ook wijst hij op de vogelgriep die recent slachtoffers eiste in China. Hij noemt Brabant als de regio die zich niet alleen de ‘slimste’ noemt, maar ook de hoogste vee dichtheid van de wereld heeft.

Provinciale Staten

De oud-burgemeester merkte in de vergadering van vrijdag 7 februari niet dat de situatie in Brabant als ernstig gezien wordt. Hij karakteriseert de manier waarop het bestuur van de provincie bezig is met de vee problematiek als quasi interessant, waarbij de kern van de zaak vermeden wordt.

Pleidooi

Speetjens houdt een warm pleidooi voor een visionair delta-achtig plan voor de zieke Brabantse vee industrie. Hij noemt daarbij de noodzaak van een krachtige sanering en grootschalig afscheid van de niet grondgebonden, industriële veefok bedrijven. Hij wijst daarbij op het bestaan van andere plaatsen in de wereld waar deze industrie welkom zou zijn.

Gemeenten

De oud-burgemeester neemt waar dat het bestuur van de provincie bij gebrek aan visie en moed de hete aardappel doorschuift naar het bestuur van de gemeenten. Het bestuur van de provincie onttrekt zich aan de verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening en volksgezondheid. Ook de vondst van ‘boeren doe je met de buren’ krijgt van Speetjens geen schoonheidsprijs.

Geen uitzicht

Oud-burgemeester Speetjens heeft weinig vertrouwen in de mogelijkheden van besturen van gemeenten om voor een oplossing te zorgen. Het bestuur van de provincie mag zich niet blijven onttrekken aan de verantwoordelijkheid voor  adequate wet- en regelgeving en financiële onderbouwing.

Bron: Eindhovens Dagblad; 11 februari 2014

Reageren?

Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com