vrijdag 21 februari 2014

Groene schoolpleinen

Groen is veel meer dan alleen decoratie. Uit onderzoek blijkt dat een groene omgeving de kwaliteit van het leven vergroot. Hoe zich dat uit? Op allerlei manieren: patiënten herstellen sneller in een groene omgeving, ouderen doen minder vaak een beroep op voorzieningen, werknemers van bedrijven in een groene omgeving voelen zich prettiger en kinderen dichter bij de natuur groeien harmonieuzer op. Een ander voordeel van groen is dat kinderen in een groene omgeving beter presteren op school. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat er steeds meer onderzoek gedaan wordt naar het effect van vergroende schoolpleinen.


Gezond Schoolplein

Op een Gezond Schoolplein krijgen kinderen de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Dat is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Tijdens én na schooltijd. Dit heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties.


Onderzoek

Jolanda Maas (Vrije Universiteit) en Dieuwke Hovinga (Hogeschool Leiden) zijn, samen met Stichting Veldwerk Nederland, een onderzoek begonnen naar de voordelen van een groen schoolplein. Ze doen het onderzoek voor de groepen 4, 5 en 6. Een schoolplein met natuurlijke elementen zoals gras, moestuin en boomstammen wordt beter gewaardeerd dan een ‘grijs’ schoolplein. Groene schoolpleinen worden leuker, avontuurlijker, mooier, fijner en gezelliger gevonden dan schoolpleinen met een stenen inrichting.


Gemeenteraadsverkiezingen

Op 19 maart 2014 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraden. De stichting iVerde stelt zich ten doel de bewustwording van de waarde van groen in Nederland te bevorderen. Ook wil iVerde de waardering van ons groen vergroten. De stichting iVerde doet een beroep op bestuurders en politieke partijen om verdere bezuinigingen op groen te stoppen.

Burgers aan zet

iVerde richt zich op verantwoordelijke burgers. Die zijn immers op 19 maart aan zet! iVerde doet dan ook een oproep om te stemmen op die partijen die de waarde van groene schoolpleinen maar ook de waarde van plantsoenen, perken, bermen en parken onderkennen en belangrijk vinden. Partijen die inzien dat het welbevinden van hun jonge en oudere burgers wordt gediend met goed onderhouden, fraai groen. Niet alleen iVerde vindt dat met gemeentelijke bezuinigingen de groene ondergrens is bereikt. Dat geldt ook voor heel veel verantwoordelijke burgers. En let wel: groene stemmen tellen!

Bron: Duurzaam Nieuws; 11 februari 2014