woensdag 26 februari 2014

Deurne in 2030

De verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad staan voor de deur. Zeven politieke partijen hebben een kieslijst en een verkiezingsprogramma opgesteld. Het is helaas niet de gewoonte dat politieke partijen in hun verkiezingsprogramma duidelijk maken in welke richting Deurne zich zou moeten ontwikkelen. Een visie op de toekomst van Deurne ontbreekt bijna in alle programma’s. De meeste programma’s zijn een aaneenschakeling van mooie beloften en populaire details. Enkele programma’s besteden onevenredig veel aandacht aan de prestaties van aanhangers van die partij in de huidige gemeenteraad.


Toekomstvisie

De zeven politieke partijen geven  bijna geen aandacht aan de wat verdere toekomst van Deurne. Ook bij de vele verkiezingsdebatten is die toekomst nauwelijks aan de orde gekomen. Op basis van de zeven verkiezingsprogramma’s doet Duurzaam Deurne nieuws een poging om de kiezers van Deurne een korte impressie te geven van de mogelijke toekomstvisie van de Deurnese politieke partijen.

Herkansing

Wellicht wil een partij alsnog via Duurzaam Deurne nieuws een visie op de toekomst van Deurne (Deurne 2030) publiceren. Iedere visie die voor zondag 2 maart is ontvangen via mail op duurzaamdeurnenieuws@gmail.com wordt alsnog bekend gemaakt opdat de inwoners van Deurne op 19 maart verantwoord kunnen kiezen.

Volgt nu de (kort weergegeven) visie van de zeven politieke partijen op de toekomst (2030) van Deurne?


Burger Partij Transparant Deurne

Deurne groeit niet verder in aantal inwoners. Deurne wordt een forensendorp of een plattelandsdorp. In Deurne is veel ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid. Het bestuur van Deurne is grondig veranderd met openheid, eerlijkheid en anti-bureaucratie als kenmerk. De omgeving van Deurne is weer groen geworden. Er is veel aandacht voor kunst en cultuur.

CDA

Het CDA verwacht dat Deurne in 2030 een vitaal buitengebied heeft. Het aantal grondgebonden familiebedrijven is sterk toegenomen. De kernen van de gemeente zijn versterkt. Deurne werkt op steeds meer gebieden samen met andere gemeenten in de Peelregio.

Deurne Nu

Deurne versterkt de kernen. Deurne is een aantrekkelijke gemeente geworden voor jongeren. Deurne heeft allerlei bedrijven met open armen ontvangen.

DOE!

Deurne heeft erg veel aandacht gegeven aan leefbaarheid, zowel in het centrum als in de kernen. Het bestuur is ingrijpend veranderd. Eerlijkheid en openheid zijn nu de kenmerken. Aan schaalvergroting in de agro industrie is een einde gekomen. Er zijn steeds meer kleinschalige bedrijven. Schaalverkleining heeft geleid tot duurzaamheid.

Progressief Akkoord en GroenLinks

De intensieve veehouderij heeft volledig plaatsgemaakt voor biologische, kleinschalige landbouw. In het bestuur en de samenleving is evenwicht ontstaan tussen de belangen van natuur, samenleving en economie. Natuurlijk landschap is op veel plaatsen hersteld. Inwoners hebben geleerd om zelf te zorgen voor vitale leef voorwaarden. Er is veel ruimte voor duurzaam ondernemen. De gemeente is omgevormd tot een organisatie in dienst van de inwoners.

PvdA

Deurne is een solidaire samenleving geworden met een integer bestuur. De gemeente is er voor de inwoners. Deurne is in alle opzichten een veilige gemeente geworden. Vrijwilligers zijn nu (2030) de kracht van de samenleving. De kernen zijn sterk en leefbaar. Deurne is een groene gemeente geworden. De veehouderij is echt verduurzaamd.

VVD

Deurne is een eldorado voor ondernemers en ondernemingen. De overheersende cultuur in Deurne is geïnspireerd op het liberalisme. De agrarische industrie is ontwikkeld in harmonie met de omgeving. Deurne vormt het scharnier tussen Greenport en Brainport. Deurne is een economisch sterke gemeente geworden.