vrijdag 14 februari 2014

De Peel groeit weer

‘Koningshoeven Natuur’, een deelproject van het Peelvenen-plan, vordert gestaag. De ontginning wordt teruggedraaid, landbouwgronden worden weer natuur. Volgens planning moet het karwei op 15 maart geklaard zijn. Dan begint het broedseizoen en zijn 'verstorende werkzaamheden' uit den boze.


Koningshoeven

‘Koningshoeven Natuur’ ligt bij de Koning Willem III hoeve aan de Soemeersingel in Helenaveen. Hier komt in de toekomst een uitkijk- en informatiepunt.  Hier, op voormalige landbouwgronden, vordert 'Koningshoeven Natuur', een project dat deel is van het landinrichtingsplan Peelvenen. Met vele miljoenen aan subsidies wordt dit natuurgebied tussen Helenaveen en Griendtsveen - de Deurnsche Peel en Mariapeel - ontwikkeld tot het hoogveenlandschap dat het in het verleden was.

Verleden en toekomst

Eind negentiende eeuw werd in de Peel gestart met de planmatige ontginning voor de turfwinning en de landbouw. Het waterpeil werd kunstmatig verlaagd, het hoogveen verdween. In de toekomst moet de oorspronkelijke natuur terugkeren. De voorbereidingen duurden vele, vele jaren en kostten veel kruim. Met name hier in het zogenaamde Middengebied. Agrarische bedrijven zijn gesaneerd - met alle ingrijpende, emotionele processen van dien - opdat de landbouwgronden 'teruggegeven konden worden aan de natuur'.

Koningshoeven Cultuur en Natuur

In het eerder afgeronde project 'Koningshoeven Cultuur' werd gegarandeerd dat de bewoners van de Soemeersingel droge voeten houden. In het project 'Koningshoeven Natuur' worden de omstandigheden geschapen om het waterpeil in de Deurnsche Peel op te hogen. In totaal twaalf hectare voormalige landbouwgrond wordt afgegraven. Essentieel bij het verhogen van het waterpeil zijn de ingrepen aan de Soeloop, de loop waardoor veel water het gebied uitloopt richting Leegveld.

Dassenburchten

In het gebied bevinden zich drie dassenburchten, die worden voorzien van extra natuurlijk materiaal uit de directe omgeving, waardoor het stijgende grondwater straks geen schade kan aanrichten.

Bron: ANP360 / Eindhovens Dagblad; 12 februari 2014

Werkgroep Behoud de Peel

De Werkgroep Behoud de Peel is een onafhankelijke stichting, die zich het behoud en herstel van het Peelgebied als een hoogveen(achtig) landschap met de daaraan verbonden historische waarden en natuurkwaliteiten ten doel heeft gesteld. WBdP neemt deel aan de Uitvoeringscommissie Middengebied van de Streekcommissie Peelvenen (voormalige Landinrichting Peelvenen) en is intensief betrokken geweest bij het opstellen van dit project.