zaterdag 11 januari 2014

Zwarte mest; duurzaamheid in de praktijk

Een kwart van de mest die verwerkt zou moeten worden, wordt illegaal verhandeld en gedumpt. Dat blijkt uit een rondgang langs mestverwerkers.


Fraudeurs

Mestverwerkers willen niet investeren in mestverwerking zolang de overheid niet strenger optreedt tegen fraudeurs. Volgens Cumela, de brancheorganisatie in groen, grond en infra, wordt 30 tot 40 procent van het totale mestvolume in Zuidoost-Nederland illegaal verhandeld.

Klagende mestverwerkers

Mestverwerkers klagen over het grote volume mest dat illegaal wordt afgezet en het gebrek aan handhaving. Zij twijfelen of mestverwerking loont zolang veehouders een veel goedkoper alternatief hebben. Banken willen mestverwerking niet financieren als de aanvoer van mest niet zeker is.

Truc

Veehouders met een fosfaatoverschot moeten dit jaar een deel van hun mest verwerken. Als zij de dure mestverwerking willen omzeilen, kunnen zij hun mest laten scheiden en de dikke fractie afvoeren. Deze heeft op papier een hoger fosfaatgehalte dan in werkelijkheid het geval is. De veehouder heeft dan voldaan aan zijn mestverwerkingsplicht.

???????

Hans Verkerk van Cumela Nederland: "Een varkensboer kan dan volstaan met één vracht behandelde mest die voor export weg gaat in plaats van bijvoorbeeld vier vrachten. De overige mest verdwijnt vaak in de omgeving op het land."

Strengere regels?

LTO Nederland, Cumela, Transport & Logistiek Nederland (TLN) zijn met het ministerie van Economische Zaken al geruime tijd bezig om strengere regels in te voeren voor mesthandelaren.
Volgens Verkerk is het nog onzeker of het pakket aan maatregelen wel wordt ingevoerd. Als hiertoe wel wordt besloten dan kan dit op zijn vroegst per 1 juli 2014. Maar per 1 januari 2014 is de mestverwerkingsplicht al ingegaan.

Bron: Boerderij; 6 januari 2014