zondag 12 januari 2014

Brabant is meer dan vol; nu al de hoogste vee dichtheid van de hele wereld

Zaterdagmorgen 11 januari 2014 verzamelen Brabantse en Limburgse bewoners- en milieugroepen zich op de grens van beide provincies. Ze maken duidelijk dat de besturen van beide provincies moeten zorgen dat er een einde komt aan verdere uitbreiding van de intensieve veehouderij.


Publiciteit

De Brabantse en Limburgse pers is aanwezig. Al korte tijd later verschijnen de eerste berichten.
Limburg 1: “Peel verklaard tot overbelast gebied”.
Omroep Brabant: “Brabant is vol, geen ruimte voor uitbreiding veehouderij”.
Eindhovens Dagblad: “Er is echt geen ruimte meer voor de groei van veehouderijen”.
Peel en Maas: “In Limburg wordt al jaren de intensieve veehouderij geen strobreed in de weg gelegd”.

De feiten

Grote delen van Brabant en Limburg hebben de allerhoogste vee dichtheid van Europa. Zelfs wereldwijd zijn er nauwelijks regio’s waar meer dieren per vierkante kilometer worden gehouden. Gemeenten als Boekel, Sint Anthonis, Venray, Bernheze, Reusel-De Mierden, Deurne, Gemert-Bakel, Uden, Someren, Asten, Veghel, Oisterwijk, Horst aan de Maas en Nederweert hebben allemaal meer dan 2000 varkens per vierkante kilometer. In heel Noord-Brabant leven meer dan 1000 varkens per vierkante kilometer; dat zijn er in totaal 5,7 miljoen. Het aantal inwoners is 2,4 miljoen.

De problemen

Het grootste probleem is dat de inwoners hier niet om gevraagd hebben. De uit de hand gelopen situatie is veroorzaakt door bestuur, politiek en belangenorganisaties (ZLTO, banken, veevoerbedrijven, transportbedrijven, adviesbureaus, stallenbouwers etc.). ‘Goed voor de economie’ was het sleutelwoord. De economie van enkelen ten koste van het welzijn van bijna iedereen.

Gezondheid bedreigd

Volgens veterinair deskundigen is het, met deze hoge vee dichtheid, niet de vraag óf, maar wannéér er weer een uitbraak komt van een besmettelijke dierziekte die mogelijk weer kan overslaan op mensen. De recente Q-koorts epidemie ligt nog vers in het geheugen.

Leefbaarheid

Bovendien staat de leefbaarheid in grote delen van Brabant en Limburg al tientallen jaren onder druk. Ammoniak, fijnstof, stikstof neerslag, bodem- en water verontreiniging, mestoverschot, stank, landschapsvervuiling, bedreiging van natuurgebieden. Het rijtje bedreigingen is eindeloos en inwoners zijn de klos.

Politiek: stop deze ontwikkeling

De Brabantse en Limburgse politiek (Provinciale Staten, gemeenteraden) heeft dit alles laten gebeuren. Provinciale Staten Noord-Brabant staat aan de vooravond van een nieuwe besluitvorming over meer ruimte voor de intensieve veehouderij. Gelukkig zijn er ook in Provinciale Staten verantwoordelijke politici die verder uitbreiding tegen willen houden. Bovendien zijn er later dit jaar verkiezingen en kunnen de inwoners van Brabant hun oordeel over politici weer uitspreken.

Gemeente Deurne

Deurne is een van de meest overbelaste gebieden. Ook in Deurne was de gemeentelijke politiek steeds op de hand van de intensieve veehouderij. Als opmaat naar de verkiezingen op 19 maart moeten de Deurnese politieke partijen zich in hun verkiezingsprogramma en standpunten uitspreken over de ontwikkeling van de intensieve veehouderij in de komende vier jaar.

Standpunten in Deurne

De VVD heeft geen duidelijk standpunt over het stoppen van verdere uitbreiding van de intensieve veehouderij. Wel maakt de VVD Deurne duidelijk dat de intensieve veehouderij nooit ten koste mag gaan van volksgezondheid.
Het CDA Deurne spreekt zich uit voor een goede balans tussen natuur, landbouw en recreatie. En verder: “Er hoeft geen tegenstelling te zijn tussen duurzaamheid en economische ontwikkeling”. Het begrip ‘intensieve veehouderij’ komt in het programma niet voor.
Jasper Ragetlie, wethouder in Deurne en prominent lid van de PvdA, laat in een tweet op 11 januari 2014 weten: “Brabant is vol, geen ruimte voor uitbreiding veehouderij, zeggen bewoners en milieugroepen”.

Verkiezingsprogramma’s

Niet alle politieke partijen in Deurne hebben al een verkiezingsprogramma gepubliceerd. Een duidelijk standpunt van alle politieke partijen in Deurne over de toekomst van de intensieve veehouderij is niet alleen gewenst, maar noodzakelijk. De inwoners van Deurne moeten vóór 19 maart weten waar ze aan toe zijn.

Verspreiden en reageren

Voor de duurzame toekomst van Deurne is de toekomst van de intensieve veehouderij van levensbelang. In de komende maanden moeten de inwoners van Deurne een standpunt innemen over de intensieve veehouderij en dit standpunt toetsen aan de verkiezingsprogramma’s. De honderden lezers van dit bericht worden aangemoedigd het bericht te verspreiden en in hun omgeving een discussie op gang te brengen.
Duurzaam Deurne nieuws staat open voor meningen en standpunten. Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com. De beslissing over de toekomst van Deurne is aan de inwoners.