zaterdag 25 januari 2014

Bestuur Landerd: '900 koeien in één bedrijf is te veel'

Het Landerdse college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in beroep te gaan tegen een uitspraak van de rechter. Die is van oordeel dat de gemeente ten onrechte een vergunning voor de bouw van een stal voor 900 koeien aan de Duifhuisstraat in Schaijk heeft geweigerd.


900 koeien

Het bestuur van de gemeente Landerd weigerde op 18 september 2012 de aanvraag van Pebe Landbouwbeheer voor een ligboxenstal voor 900 koeien op de locatie Duifhuisstraat 5 in Schaijk. "Wij vinden de uitbreiding in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 1996 en de Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant", zegt wethouder ruimtelijke ordening Harrie van Dongen.

Grondgebonden?

In de bezwaarfase werd het bestuur van de gemeente door de commissie van advies voor de bezwaarschriften in het gelijk gesteld. De rechtbank in ’s-Hertogenbosch was het echter oneens met de beslissing op bezwaar. De rechtbank stelde dat de stal ten behoeve van de 900 koeien op grond van het oude bestemmingsplan Buitengebied ‘grondgebonden’ kan zijn. Dat wil zeggen dat er geen sprake is van intensieve veehouderij.

Intensieve veehouderij

Het bestuur van de gemeente Landerd heeft besloten om tegen deze uitspraak in beroep te gaan. Van Dongen: "Wij zijn van mening dat er bij een bedrijf met een dergelijke omvang altijd sprake is van een intensieve veehouderij." De gemeente zegt zich gesteund te voelen door een uitspraak van de Raad van State (Zaak 201207317/1/R3;datum 17 juli 2013) en provinciale regelgeving.

Bron: Arena Lokaal; 21 januari 2014

Leerzaam voor het bestuur van Deurne?