zaterdag 7 december 2013

Wordt overbelaste natuur geholpen door bestuur van Noord-Brabant?

Op 13 november 2013 verscheen in Duurzaam Deurne nieuws het bericht: “Vergunningen veehouderijen in de Peel vernietigd”. Uit de inhoud van het artikel: “De Raad van State heeft woensdag de natuurvergunningen van vier veehouderijen in de Peel vernietigd.” Het is de vraag of de uitspraak van de Raad van State goed aangekomen is in Den Bosch.


Raad van State

Volgens de uitspraak van de Raad van State heeft de provincie Noord-Brabant jarenlang op onjuiste gronden – dus onterecht – vergunningen verleend aan veehouderijen in de directe omgeving van kwetsbare natuurgebieden zoals de Deurnese Peel en Groote Peel. Werkgroep Behoud de Peel uit Deurne toonde bij de Raad van State onder andere aan dat het provinciebestuur in de praktijk vergunningen verleende aan veehouderijen op basis van stikstofrechten van reeds jaren eerder gestopte bedrijven. Ook werden de Europese richtlijnen voor natuurbescherming genegeerd.

Aantasting

Op deze manier werkte de provincie mee aan verdere aantasting van de kwetsbare natuur. Stikstofneerslag of –depositie is aangetoond funest voor natuurgebieden in de Peel. Werkgroep Behoud de Peel heeft aangetoond dat de norm voor stikstofneerslag in de Peel al jaren tot 500 procent overschreden wordt. Dus niet een beetje, maar 5 maal te veel!

Waarschuwing

Werkgroep Behoud de Peel heeft de provincie keer op keer gewaarschuwd dat deze manier van vergunningverlening in strijd was met zowel de Nederlandse Natuurbeschermingswet als de Europese richtlijnen. De provincie heeft deze waarschuwingen stelselmatig in de wind geslagen. Zelfs een alternatieve methode van vergunningverlening die Werkgroep Behoud de Peel meerdere keren heeft aangereikt, werd genegeerd.

Uitspraak bestuur Noord-Brabant

Gedeputeerde Johan van den Hout (SP) van Noord-Brabant liet woensdag 27 november via een persbericht weten dat door recente uitspraken van de Raad van State ‘de gewenste transitie naar een duurzame Brabantse veehouderij vertraging op zal lopen’. Ook beweerde hij dat sprake zou zijn van aanscherping van de vergunningscriteria. Beide uitspraken zijn pertinent onjuist, stellen Wim van Opbergen (Werkgroep Behoud de Peel) en Jan van Hoof (Mens, Dier & Peel), die behoren tot het netwerk van gezamenlijke bewoners- en milieugroepen in de Peelregio.

Duurzame veehouderij

Een duurzame veehouderij kan immers nooit worden bereikt door het stelselmatig negeren van de Natuurbeschermingswet en de Europese richtlijnen. Wél door te zorgen dat veebedrijven de ammoniakuitstoot beperken en door inkrimping van de veestapel.

Conclusie

Wim van Opbergen en Johan van Hoof concluderen in hun artikel, dat ook overgenomen is door het Eindhovens Dagblad:
“De zorgen die gedeputeerde Johan van den Hout uitspreekt over de vertraagde vergunningverlening zijn, gezien de voorgeschiedenis, volkomen misplaatst en zouden beter gericht kunnen worden op het beschermen van de zwaar overbelaste natuur in de Peel.”

En verder

“Er is helemaal geen sprake van ‘aanscherping van vergunningscriteria’. De ‘zorgelijke ontwikkeling’ waarover de gedeputeerde nu krokodillentranen huilt, is eerder van toepassing op het stelselmatig niet naleven van wet en regelgeving. Ofwel: de provincie verkoopt knollen voor citroenen.”

Bronnen: Werkgroep Behoud de Peel, Knak de Worst, Eindhovens Dagblad