maandag 2 december 2013

De kracht van Deurne; de Walsberg vecht tegen centralisatie

In ‘Onder Ons’, het ‘wijkblad voor de Walsberg’, staat in het december nummer een artikel, geschreven door de Stichting Gerardushuis Walsberg. Het artikel gaat over de toekomst van het Walsbergse gemeenschapshuis en de verkiezingen voor de gemeenteraad op 19 maart 2014.


Eind in zicht?

De stichting informeert de inwoners van de Walsberg over het feit dat het bestuur van de gemeente Deurne
(B&W) een onderzoek begonnen is naar de ‘gebruiksgraad’ van de gemeenschapshuizen en de wijkaccommodaties in Deurne. De gebruiksgraad (wat levert een gemeenschapshuis financieel op) wordt gezien als een indicatie van het nut van de accommodatie. Vervolgens zou het gemeentebestuur kunnen bepalen welke gemeenschapshuizen afgestoten kunnen worden.

Voorstel

Het bestuur van de gemeente is van plan vóór 1 april 2014 een voorstel voor sluiting van een of meer gemeenschapshuizen voor te leggen aan de gemeenteraad. De sluitingsdatum doet vermoeden dat het voorstel naar de zittende gemeenteraad zal gaan. Het voorstel zou, volgens het bericht in ‘Onder Ons’, ook inhouden dat er dan een einde komt, voor sluitende accommodaties,  aan subsidiering door de gemeente. Het is duidelijk dat het gemeentebestuur in de toekomst voorrang wil geven aan gemeenschapshuizen die zichzelf kunnen bedruipen.

Kleine kernen

De Stichting Gerardushuis Walsberg pleit bij het gemeentebestuur voor behoud van basisvoorzieningen in de Deurnese wijken en dorpen. Onder basisvoorzieningen wordt verstaan de combinatie van een basisschool en een gemeenschapshuis.

Rol politieke partijen

Het bestuur van het Gerardushuis heeft over de handelwijze van het gemeentebestuur een brief geschreven aan de fracties van alle politieke partijen in Deurne. De fracties worden gevraagd zich, bij het opstellen van de verkiezingsprogramma’s, duidelijk uit te spreken over het belang van wijken en dorpen in de gemeente Deurne en de rol van elementaire voorzieningen (basisschool en gemeenschapshuis).

Samenwerking

In de visie van het bestuur van het gemeenschapshuis werken basisschool en gemeenschapshuis samen aan het vitaal maken en houden van wijken en dorpen. Aan die samenwerking kan ruim inhoud worden gegeven.

Cultureel Centrum

Uit het bericht in ‘Onder Ons’: In een recent persbericht kondigen directie en beheerders van het Cultureel Centrum Deurne (CCD) aan dat in de toekomst theateractiviteiten vervangen zullen worden door activiteiten die nu in gemeenschapshuizen plaatsvinden. Het CCD zou dan profiteren van de inspanning van de bestaande gemeenschapshuizen in plaats van een eigen rol te ontwikkelen ten bate van de cultuur in Deurne.

Centraal en decentraal

Visie: een duurzame samenleving bouw je op van decentraal naar centraal, van de wijk naar de gemeente en niet omgekeerd. Zo veel mogelijk activiteiten, invloed en verantwoordelijkheid decentraal, dicht bij de inwoners. Daar hoort bij dat de benodigde accommodatie ook zo dicht mogelijk bij de inwoners te vinden is. Bovendien is de bestaande accommodatie vaak te danken aan  initiatief en werkzaamheid van wijk- en dorpsbewoners. In de gemeente Deurne zijn daarvan tal van bewijzen te vinden.

Centrale accommodatie

In andere gemeenten kan het gemeentebestuur leren hoe een levensvatbare centrale culturele accommodatie opgebouwd en onderhouden kan worden. Het weghalen van activiteiten in wijken en dorpen is tegen het bevorderen van de leefbaarheid in de gemeente.

Bron: ‘Onder Ons’, december 2013

Reactie? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com