vrijdag 27 december 2013

2013; Deurne groeit naar duurzaamheid

Steeds meer inwoners van Deurne willen dat Deurne een duurzame gemeente wordt. Dat blijkt uit de reacties op artikelen in duurzaamdeurne.net. In 2013 werden 450 artikelen gepubliceerd. Het aantal lezers groeit.


Belangstelling

Welke onderwerpen hadden de meeste belangstelling van lezers? Bovenaan staan onderwerpen die te maken hebben met Deurnese mensen, wijken en dorpen, natuur en groen, intensieve veehouderij, gezondheid, bestuur en politiek, biologische bedrijven, kunst en cultuur, initiatieven van inwoners, duurzame ondernemingen, jongeren en voedsel.

Deurne

Een topper inwoners van Deurne. Een veelgelezen artikel ging over het voedselbos dat in ontwikkeling is in de Zeilberg. Ook over de Zeilberg: het artikel ‘De Zeilberg leeft’. Een kritische beschouwing over het eerste politieke debat, dat ook in de Walsberg werd gehouden. In de Walsberg staat ook de toekomst van het gemeenschapshuis op het spel.
was een bijdrage over een van de

Initiatieven van inwoners

Veel belangstelling was er voor het ‘Natuurlijk spelen’ project in de Heiakker. Andere populaire onderwerpen waren de wandelroutes in de Rips, de Wik, het ATB netwerk en het open jongeren centrum de Roos. Ook het artikel over een Deurne’s reparatie café werd veel gelezen.

Bestuur en politiek

Natuurlijverkiezingen. Recent werd in twee artikelen aandacht gevraagd voor het belang van een politieke visie op de toekomst van ons dorp. Veel interesse  was er voor een artikel over de toekomst van de gemeenteraad.
k was er veel aandacht voor duurzaamheid in verband met de komende

Cultuur en kunst

De bibliotheek stond volop in de belangstelling. Gelukkig is nog niet alles verloren. Er zijn mogelijkheden. Artikelen over de Open Atelier Dagen, tentoonstellingen in het Museum en de Nacht van het Witte Doek werden goed gelezen.Jongeren

Lezers waarderen artikelen die betrekking hebben op jongeren en onze toekomst. Duurzaamheid in alle aspecten staat bij jongeren steeds meer in de belangstelling. Het Peelland college moedigt leerlingen daartoe aan. Voor basisscholen is steeds meer lesmateriaal over duurzaamheid beschikbaar. Jongeren en hun voedsel is een actueel en belangrijk onderwerp.

Intensieve veehouderij

Deurne heeft een lange geschiedenis van plaatselijke vee industrie. Recent vraagt de intensieve veehouderij veel bezorgde aandacht. Mega varkensbedrijven, gezondheid, luchtwassers en mestvergisters leiden tot onrust onder inwoners. Media en de Raad van State mengen zich in de discussie. Duurzaamheid staat op het spel.

Biologische land- en tuinbouw

In Deurne en omgeving, maar ook in andere delen van Nederland, zijn steeds meer voorbeelden van biologische, kleinschalige, duurzame land- en tuinbouw bedrijven. Vaak is grondgebondenheid een uitgangspunt. Voorbeelden zijn: de educatieboerderij Walnoot & Wilg, de Eko boerderij Arink, Biologische boerderij Sumiran en Kwekerij den Evert. Ook zijn er voorbeelden van varkensbedrijven die op een duurzame manier met hun beesten omgaan en bedrijven die een gewaardeerd kwaliteitsproduct leveren.

De wereld buiten Deurne

De inwoners van Deurne voelen zich steeds meer medeverantwoordelijk voor de wereld buiten de gemeentegrenzen. Met het Afrikaanse Batouri bestaat al een jaar of dertig een vriendschapsband. Meer recent is de relatie met Pasada in Dar es Salaam. Onlangs werd Deurne officieel millennium gemeente. Armoede in de wereld en slechte werk omstandigheden krijgen ook in dat verband aandacht.

Groen en natuur

Deurne was een erg groene gemeente. Maar groen werd en wordt bedreigd door industriële en agrarische activiteiten. Inwoners nemen gelukkig nieuwe initiatieven zoals het eetbaar landschap en voedselbos Panoven. Ook de Ossenbeemd en de Markt Groen Deurne pleiten voor meer natuur. De verantwoordelijkheid voor ‘het groene platteland’ verschuift van boer naar  inwoner.

Voedsel en gezondheid

We zijn niet meer zeker van de kwaliteit van ons voedsel. Bijna elke week zijn er grote en kleine schandalen. Er zijn grote zorgen over gezondheid. Gelukkig dringt duurzaamheid ook door in de voedselketens. Maar zorgen zijn er nog steeds. Veel inwoners voelen zich bedreigd door hun omgeving. Soms kiezen artsen en zorg organisaties partij. Burgers zorgen steeds meer voor hun eigen voedsel.

Duurzaamheid en ondernemingen

Ondernemingen hebben een grote verantwoordelijkheid in het meer duurzaam maken van Nederland en Deurne. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is in Nederland goed gedefinieerd en groeit in aandacht. Maar Sociaal Ondernemen‘ gaat nog een stapje verder. Sommige ondernemers zien duurzaamheid als een marketing truc. In de prijs van producten speelt duurzaamheid nog een bescheiden rol. Vrouwen gaan duurzaam ondernemen een dienst bewijzen. Er is veel aandacht voor duurzame energie en energie leveranciers.

2014; doorbraak naar duurzaamheid?

De verkiezingen voor de gemeenteraad op 19 maart 2014 zijn een eerste stap die mogelijk kan leiden naar meer duurzaamheid in Deurne. In de komende maanden zal duurzaamdeurne.net veel aandacht geven aan de inhoud van de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen in Deurne. Ook worden lezers uitgenodigd zich uit te spreken over de al dan niet duurzame inhoud van verkiezingsprogramma’s.
Voor alle lezers van Duurzaam Deurne nieuws: de allerbeste wensen voor een hoopvol jaar met veel nieuwe initiatieven.