dinsdag 31 december 2013

19 maart 2014; kiest Deurne duurzaamheid?

De inwoners van Deurne bepalen op 19 maart 2014 of Deurne een duurzame koers gaat varen. De inwoners van Deurne kiezen dan hun vertegenwoordigers in de nieuwe gemeenteraad. De gemeenteraad kiest daarna koers. En die koers leidt wel of niet naar een duurzame gemeente.


Duurzaam Deurne

In Deurne moeten de belangen van de 30000 inwoners voorop staan. Gezondheid, veiligheid en woonplezier komen in de eerste plaats. Niet alleen voor de huidige inwoners, maar zeker ook voor toekomstige generaties. Duurzaamheid betekent dat grond, water en lucht niet uitgeput worden, maar veilig en gezond worden voor onze kinderen en kleinkinderen. Duurzaamheid betekent dat veiligheid, gezondheid en woonplezier voor iedereen belangrijker is dan economie voor enkelen. Duurzaamheid betekent gezond en veilig werken, wonen, reizen, ontspannen, spelen en eten. Duurzaamheid betekent ook: aandacht voor gezondheid en veiligheid in de wereld buiten Deurne.

Politieke partijen

In het Nederlandse politieke stelsel worden kandidaten voor de gemeenteraad voorgesteld door politieke partijen (de kieslijst). De inwoners die kiesrecht hebben kiezen uit de vele kandidaten er één aan wie ze hun rode stip geven. De kandidaten maken niet zelf aan de kiezers bekend waar ze bij de verkiezingen voor zullen staan, maar zetten hun handtekening onder het lijstje (verkiezingsprogramma) van hun eigen politieke partij. De politieke partijen maken het verkiezingsprogramma en hun kieslijst bekend aan de kiezers. Daarna volgt de kiescampagne, gericht op het, met allerlei middelen, verleiden van de inwoners van Deurne om te stemmen op de voorkeuren van de politieke partij.

Bewust kiezen

Voor de inwoners van Deurne is het van belang dat er op 19 maart 2014 door iedere kiesgerechtigde gekozen wordt. Maar het is vooral belangrijk dat er bewust gekozen wordt. Niet de naam of het gezicht of de religie of de leeftijd of de bekendheid van de kandidaat moet de keuze bepalen. Er moet gekozen worden voor wat de kandidaat kan betekenen voor de toekomst van de huidige en de toekomstige inwoners van Deurne. Dus moeten kiezers weten waar de kandidaat van hun keuze voor staat. En daar dient het verkiezingsprogramma voor.

Duurzame verkiezingsprogramma’s?

De komende maanden zal Duurzaam Deurne nieuws aandacht geven aan de al dan niet duurzame inhoud van de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen. Op dit moment, de jaarwisseling, zijn nog niet alle programma’s bekend.

Visie

Helaas wijst de praktijk van het verleden uit dat verkiezingsprogramma’s niet of nauwelijks een beeld geven van de visie van politieke partijen op de lange termijn toekomst van Deurne. Maar veel kiezers hebben die visie wel. Kiezers willen een industrieel, toeristisch, sociaal, groen, agrarisch, sportief, of cultureel Deurne. Of van alles wat. Kiezers willen aan bepaalde ontwikkelingen uit het verleden een einde maken. En een begin maken met nieuwe ontwikkelingen. Ze willen weten hoe de partijen denken over Deurne in 2020, 2025 of nog verder in de toekomst. Want kinderen en kleinkinderen zullen leven in die toekomst. Kiezers willen visie.

Kiezers denken mee

Duurzaam Deurne nieuws staat vanaf nu open voor ideeën en meningen van lezers over de duurzame toekomst van Deurne. Stuur een mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com. Inzendingen worden op duurzaamdeurne.net vermeld zonder afzender. Alle ‘fatsoenlijke’ inzendingen worden behandeld. Inzendingen moeten wel gaan over de verkiezingen en duurzaamheid.