zondag 8 december 2013

19 maart 2014; eerste stap naar Deurne 2025

Wat wordt Deurne overmorgen? Een satelliet van Helmond? Een bloeiend, kleinschalig toeristendorp? Een deel van een grotere gemeente? Een opeenhoping van varkens, kippen, koeien en mest? Een eerlijke woonplaats voor mensen die hulp nodig hebben? Een groene gemeente met groene inwoners? Een aantrekkelijke woonplek voor forensen? Een broedplaats van hoogwaardige opleidingen? Een broedstoof voor culturele ontwikkelingen? Alles kan! Veel hangt af van het gemeentebestuur in de periode 2014-2018.


Visie

B&W en de gemeenteraad kunnen Deurne niet leiden zonder toekomstvisie. Verkiezingsprogramma’s staan gewoonlijk bol van ideeën en beloftes. Maar ze zeggen niet waar we op de langere termijn naar toe gaan. Wij, de inwoners van Deurne, kunnen niet kiezen als we geen zicht krijgen op de weg naar onze toekomst. We willen visie van de politieke partijen en niet alleen een campagne.

Scenario’s

Het is gebruikelijk om ideeën over toekomstige ontwikkelingen duidelijk te maken door het schetsen van scenario’s. Een scenario is geen plan maar een schets van de contouren van een mogelijke ontwikkeling. De beschrijving van een scenario is vaak enigszins karikaturaal. Een scenario biedt stof voor discussies aan de keuken- en stamtafel. Om het idee duidelijker te maken volgen enkele summier uitgewerkte mogelijke scenario’s voor toekomstig Deurne.

Scenario 1; Gewoon doorgaan

Deurne blijft fabrieken van vlees en andere dierlijke producten verwelkomen. Eventuele bedreiging van de gezondheid en veiligheid van inwoners speelt geen rol. Het gaat om de economie (van enkelen). Belangengroepen houden hun grote invloed op de plaatselijke politiek. Voor echte boeren is geen plaats meer. Deurne wordt afval-verzamelaar en -verwerker. Toerisme en groen blijven loze kreten. Deurne is  onaantrekkelijk als woongemeente voor mensen die in de omgeving werken. Deurne blijft weinig gastvrij voor kunstenaars en cultuurminnaars. Voor een hoogwaardige bibliotheek moet je naar een andere plaats. Er is geen toekomst voor werk met hoge sociale, maatschappelijke of culturele waarde. Deurne blijft het ‘dorp in de Peel’.

Scenario 2; Oase van groen en cultuur

Deurne wordt een zeer aantrekkelijk woondorp voor forensen die werken in de nabije of verdere omgeving. Deurne doet er alles aan om een aantrekkelijke woonomgeving te creëren, met veel groen, bijzondere wandel- en fietspaden, herstel en uitbreiding van bossen, uitstekende onderwijsinstellingen, prima verbindingen met openbaar vervoer, fantastische parkeer faciliteiten, een hoogwaardig winkelgebied en een goed cultuurcentrum, bibliotheek en museum. Deurne wordt duurzaam en multicultureel. Op het grondgebied van Deurne zijn echte, grondgebonden boeren weer welkom. Ze worden geholpen om een levenskrachtig bedrijf op te bouwen. Zware industrie past niet bij dit beeld. Glazen kassen van zes meter hoog ook niet. Kennisactiviteit wel.

Scenario 3; Ondernemingen welkom

Deurne heeft bedrijvigheid nodig. Die scheppen werkgelegenheid. En banen zijn goed voor onze economie. In principe zijn alle ondernemingen meer dan welkom. Als ze niet helemaal passen bij onze plannen of als ze weerstand ondervinden bij een deel van de bevolking, dan verzinnen we wel een oplossing.
Ruimte voor bedrijventerreinen hebben we ook genoeg. Desnoods maken we nog een stuk bos bouwrijp. Economie is immers belangrijker dan al dat groen. We moeten wel voorzichtig zijn met intensieve veehouderijen, want de provincie en het rijk beginnen ons tegen te werken. Maar dan kunnen we nog wel een ander agrarisch ideetje uitwerken.

Extreem en onrealistisch?

Scenario’s zijn een beetje extreem. De werkelijkheid wordt nooit precies zo. Maar scenario’s hebben als functie om belanghebbenden (en wie hebben meer belang bij Deurne dan de inwoners?) duidelijk te maken hoe politieke partijen denken over onze toekomst. Deurne heeft een geweldige potentie, maar dan moet de richting van lange termijn ontwikkeling wel duidelijk worden. Iedere partij zal z’n eigen scenario moeten schrijven. Bovenstaande voorbeelden zijn alleen bedoeld als aansporing.

Maak je scenario openbaar

Iedere politieke partij die meedoet aan de verkiezingen op 19 maart 2013, heeft een scenario voor de toekomst van Deurne. Tot nu toe is geen van de politieke partijen duidelijk geweest over het scenario dat ze aanhangen. Inwoners hebben recht op duidelijkheid. Een partij die geen duidelijkheid geeft zal veel stemmen missen.
 

Reageren?

Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com