donderdag 14 november 2013

We maken ons eigen verkiezingsprogramma

19 maart 2014; Deurne kiest een nieuwe gemeenteraad. Binnenkort barsten de verkiezingscampagnes weer los. De politieke partijen die aan de verkiezing deelnemen hebben hun verkiezingsprogramma en kieslijst al klaarliggen. Hoe gaan wij, inwoners van Deurne, daarmee om?

 

Ónze verkiezingen?

Soms denken politieke partijen dat de verkiezingen van hen zijn. Partijen zijn zeker ook belanghebbend. Maar de verkiezingen zijn van ons, de inwoners, de burgers. Wij bepalen wat er de komende vier jaar in onze gemeente gaat gebeuren. En de politieke partijen kunnen daarbij helpen, als ze het in onze ogen goed doen. Deze verkiezingen zijn ónze verkiezingen.

Kralen en spiegels

Zoals gebruikelijk zullen posters, huis-aan-huis folders en aanplakborden schreeuwen om onze aandacht. Sommige partijen zijn al begonnen met het uitdelen van chips, dropveters, ballonnen, taaitaai, kleurplaten, ballpoints en andere niemendalletjes, zonder veel creativiteit bedacht door reclamebureaus. De bedoeling is ons te verleiden om op 19 maart onze rode stip aan hen te schenken.

Kiezers

Hoe beslissen we op 19 maart 2014 welk hokje we rood maken? Laten we ons  verleiden door de kralen en spiegels, stemmen we hetzelfde als onze voorouders, stemmen we niet, stemmen we op de blauwe ogen van kandidaten of de plek waar ze wonen? Gebruiken we de stemwijzer? Of weten we voor onszelf wat we belangrijk vinden voor Deurne in de periode 2014-2018 en daarna?

Onze kracht?

Natuurlijk koersen we op eigen kracht. Dat willen we zelf. En dus is het in ons belang dat er kundige, betrokken, eerlijke, betrouwbare mensen aan de tafel van de gemeenteraad komen te zitten die Deurne voor en met ons gaan besturen.

Eigen verlanglijstje

Gaan we de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen lezen? Hebben we daar zin in? Worden we daar wijzer van? Hoe kunnen we ons voorbereiden?  Heel eenvoudig: wacht niet tot de verkiezingspapieren in de bus vallen, maar maak je eigen verlanglijstje. Probeer tien of vijftien onderwerpen te kiezen die je belangrijk vind voor het nieuwe bestuur. Om je op weg te helpen: hierbij enkele voorbeelden van dingen die je misschien belangrijk vind, opgeschreven vanuit het standpunt van duurzaamheid.

Reageren? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.comVerkiezings-standpunten

Voorbeelden van onderwerpen voor de verkiezingen van de gemeenteraad van Deurne op 19 maart 2014. Geformuleerd vanuit het standpunt van duurzaamheid. Maak je eigen keuze, voeg toe, verander en laat weg. De volgorde zegt niets over belangrijkheid. De voorbeelden zijn niet uitputtend.


•    We willen in Deurne sterke wijk- en dorpsraden die initiatieven nemen en erkend en gesteund worden door B&W en de gemeenteraad. Wijk- en dorpsraden staan veel dichter bij de inwoners dan de gemeenteraad en verdienen een belangrijke rol te krijgen in het bestuur van de gemeente.
•    Vrijwilligerswerk moet erkend worden als een essentiële voorwaarde voor een bloeiende gemeente. Vrijwilligerswerk moet veel meer waardering, steun en erkenning krijgen van het bestuur.
•    Er is nieuwe aandacht van het bestuur nodig voor kunst, beschaving en cultuur. Cultuurcentrum, bibliotheek, museum en culturele organisaties zijn geen last maar een voorwaarde voor een bloeiende gemeenschap.
•    We willen duidelijke afspraken over de aanpak in de komende vier jaar van de intensieve veehouderij in Deurne. Niet meer, maar minder en beter. Deurne moet zelf bepalen waar we naar toe willen en dat uitdragen naar provincie en rijk. Het bestuur mag dit onderwerp niet geheel aan de provincie overlaten.
•    We willen een bestuur van de gemeente dat eerlijk, deskundig, transparant en sociaal te werk gaat. Een bestuur dat werkt voor de inwoners en niet voor politieke partijen. Een bestuur dat goede informatie over plannen en resultaten normaal vindt. Geen achterkamertjes. Geen gedoe met belangengroeperingen en lobby groepen.
•    We willen een bestuur dat begrijpt dat het samen met alle inwoners moet besturen. Niet in isolement, maar actief meedoend. De tijd van besturen van bovenaf moet voorbij zijn.
•    Deurne moet een groen dorp worden. Meer bos, heide en bloeiende grasvelden in plaats van minder. Echte akkers in plaats van alleen maar maisvelden. Weiden met koeien. Ontzag voor bomen en struiken. Inwoners kunnen niet zonder  groen.
•    Onderwijs is een top prioriteit. Het is in het belang van huidige en toekomstige inwoners dat de onderwijs-faciliteiten in Deurne van grote klasse zijn. Het bestuur moet daar met voorrang op toezien en luisteren naar signalen over gewenste verbetering.
•    We willen voorrang voor de gezondheid en veiligheid van  alle inwoners. Inwoners moeten beschermd worden tegen straling, stof, lawaai, chemicaliën, stank.
•    We willen een evenwichtig, op de toekomst gericht beleid voor de vestiging van industriële activiteit. We willen goed ontworpen en uitgevoerde industrieterreinen. We willen geen afval-industrie in Deurne.
•    Deurne heeft weer echte boeren nodig. Boeren die zorgen voor biologische diversiteit, die het landschap weer kleur geven en verantwoordelijk zijn voor de grond die aan hun zorgen is toevertrouwd.
•    Inwoners moeten betrokken worden bij het formuleren van het nieuwe beleid voor jeugdzorg.
•    Het bestuur moet veel meer aandacht geven aan jongeren. Er moeten meer faciliteiten komen voor jongeren zodat ze zich in Deurne thuis  voelen. Initiatieven om jongeren meer ruimte te geven moeten door het bestuur worden verwelkomd.
•    Deurne moet vooral een aantrekkelijk dorp worden om in te wonen. De woonfunctie staat voorop. Het plezierig wonen mag niet bedreigd worden door vervuilende, ongezonde of gevaarlijke activiteiten.
•    Het bestuur van de gemeente moet initiatieven nemen om in Deurne het gebruik van fossiele energie terug te dringen. Het bestuur neemt het voortouw om te komen tot betere isolatie van woningen. Groene energie projecten worden door het bestuur aangemoedigd, mits duurzaam, veilig en gezond.
•    Deurne staat niet alleen in de wereld. Het bestuur heeft Deurne tot Millenniumgemeente verklaard. Dat betekent dat Deurne wil meewerken aan het realiseren van de millenniumdoelen (armoede, ziekte, water, eerlijke handel enz.). Het bestuur moet nu voorop lopen.
•    Vervoer in Deurne moet veilig zijn. Langzame en kwetsbare verkeersdeelnemers (wandelaars en fietsers) verdienen voorrang, waar enigszins mogelijk.
•    Promotie van toerisme in Deurne is alleen zinvol als Deurne aantrekkelijk wordt voor toeristen. In Deurne mag toerisme niet grootschalig worden. Als Deurne groen wordt zal het toerisme groeien. Als Deurne onzorgvuldig omgaat met niet-duurzame ondernemingen, krijgt toerisme nooit een kans.
•    Zorg in Deurne moet de vorm krijgen die past bij een kleine gemeenschap. Zorg moet dicht bij de inwoners staan. Zorg moet van onder naar boven opgebouwd worden, met kleine, autonome groepen.
•    Kerkdorpen worden door het bestuur aangemoedigd zoveel mogelijk zelf te zorgen voor leefbaarheid. Alleen inwoners van die kernen weten wat nodig is. Het bestuur van de gemeente moet dat niet beter willen weten en de inwoners van kernen ondersteunen.
•    Enz. enz. enz.

Ónze verkiezingen

Veel inwoners voelen zich niet thuis bij de bestaande politiek. Steeds minder mensen gaan actief stemmen. Dat kan alleen veranderen als politieke partijen veranderen. Ze moeten minder machtig, centraal en allesbepalend willen zijn. Ze moeten meer luisteren naar de inwoners en zich meer

in dienst stellen van de inwoners.

Sociale netwerken

De verkiezingen op 19 maart 2014 zijn voor de inwoners een kans om een verandering op gang te brengen. Vind jij dat ook? Stuur dit bericht dan door aan je eigen netwerken via Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram.

Reageren? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com