dinsdag 5 november 2013

Oplossing voor mest

Deurne moet naar een toekomst met minder mest. Mest heeft nu vooral negatieve betekenis voor veruit de meeste inwoners van Deurne. Gevaar voor de gezondheid en veiligheid. De beste oplossing is: veel minder vee. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want bestuur, bank, vakvereniging en lobby’s hebben deze gevaarlijke situatie in tientallen jaren opgebouwd.

 

Mest en onze toekomst

Tussen 300 en 400 mensen uit Deurne, Brabant en de rest van Nederland luisterden ademloos in Zaal van Bussel naar informatie over hun toekomst. Wethouder Kerkers probeerde kort voor de bijeenkomst de Deurnese raadsleden nog duidelijk te maken dat de uitnodiging van Stopdestank voor deze bijeenkomst onjuistheden bevatte. Zijn bedoelingen bleven onduidelijk.

Het probleem

In Deurne, maar eigenlijk in heel Zuidoost Brabant, leven ongelooflijk veel dieren in grote stallen. Niet om ons van vlees en melk te voorzien, maar om goedkoop te exporteren, zogenaamd goed voor onze economie. En dit is het gevolg van beleid dat tientallen jaren gevoerd is op landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau. De overheid heeft zichzelf opgezadeld met een enorm probleem: mest. Er is geen goede oplossing voor de gigantische hoeveelheid mest die in de intensieve veehouderij geproduceerd wordt.

De deskundige

Emeritus professor Lucas Reijnders kwam naar Deurne om ons haarfijn te vertellen wat het probleem is, of beter: wat de problemen zijn. Enkele hoofdpunten uit zijn betoog:
•    Fijn stof en ziektekiemen bedreigen onze gezondheid
•    Ziekteverwekkers worden steeds resistenter tegen antibiotica
•    De akkers zijn al oververzadigd met meststof
•    Ammoniak bereikt hier de hoogste waarde in Nederland

Oplossingen?

Overheden op landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau zitten met hun handen in het haar want er is geen goede oplossing. Alle mogelijkheden werden door de deskundige met zeer goede argumenten weggepraat. Mestfabrieken, mestvergisters, mestexport, ze worden door Professor Reijnders benoemd als ecologische waanzin. Er is geen technische oplossing, wat de vee-lobby ons ook wil doen geloven.

De echte oplossing

Er is maar één echte oplossing: een drastische verkleining van de veestapel in onze regio. Dat doet pijn en kan onmogelijk op korte termijn gerealiseerd worden. Maar het moet, voor onze gezondheid en onze veiligheid. Primair verantwoordelijk voor deze oplossing zijn natuurlijk de veroorzakers van het probleem, en dat zijn niet de boeren.

Duurzaamheid

Het is onze verantwoordelijkheid, van de mensen die nu in Deurne wonen, om onze kinderen en kleinkinderen te sparen voor de gevolgen van de huidige situatie. Dat is de kern van duurzaamheid. En wij, de inwoners, hebben de mogelijkheid die verantwoordelijkheid te nemen. In maart 2014 kiezen we het volgende bestuur van de gemeente Deurne. Dat bestuur moet als hoofdtaak krijgen te werken aan een  oplossing voor het vee- en mestprobleem. Kort daarna kiezen we het bestuur van Brabant en daar is de prioriteit hetzelfde.

Reageren?

Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com