woensdag 20 november 2013

Politiek debat Walsberg; visie, hobby’s, samenhang

Dinsdagavond, de grote zaal van het Gerardushuis. De dorpsraad van de Walsberg organiseert een politiek debat met en tussen de lijsttrekkers van de politieke partijen. Aanleiding is de verkiezing van de gemeenteraad op 19 maart 2014. Zo’n vijftig Walsbergers waren er bij.


Van detail naar visie

Natuurlijk eiste de Milheezerweg een groot deel van het debat op. Al tientallen jaren ergernis in de Walsberg. Gevaarlijk, druk, ongelukken, lawaaiig, vrachtverkeer, fijnstof……... De weg wordt nu opnieuw ingericht, maar Walsbergers vinden dat er wezenlijk niets verandert. De enige echte oplossing, een noordelijke omleiding, blijft ook nu weer buiten schot. Geen geld zeggen de bestuurders, maar het probleem speelt al tientallen jaren en nog nooit is er geld gereserveerd voor deze oplossing. Wel een probleem, maar geen visie.

Toekomstvisie?

Ook voor andere onderwerpen geldt: er is visie nodig in de politiek. “Ik heb geen glazen bol” zegt een van de aanstaande lijsttrekkers. “De  oplossing staat op het wenslijstje” is de belofte van een van de wethouders. Toppunt van visie! “De functie van de school zal veranderen”. Visie? “Het aantal dieren in de intensieve veehouderij moet wel / moet niet drastisch omlaag”. Visie? “Voor starterswoningen is er concurrentie met andere plaatsen in Deurne”. Visie? “We moeten er alles aan doen om bedrijven naar Deurne te halen” Visie? “Er is een nieuw soort politiek nodig in Deurne” Visie? De grondprijs moet wel / niet tijdelijk verlaagd worden. Mooie kreten, maar visie? Van toekomstvisie was in dit debat weinig te merken.

Samenhang?

De avond was ook een demonstratie ‘vliegen afvangen’. Het begrip: ‘samen voor toekomstig Deurne’ was in de debatten bijna geheel afwezig. De meeste politieke partijen zijn voorspelbaar in hun standpunten. Dezelfde als 4, 8, 12 en nog meer jaren geleden. De politiek leert kennelijk erg langzaam. Debat over het wel of niet verlagen van de grondprijs voor starterswoningen verzandt in vooringenomen standpunten. Geen debat mogelijk. Geen samenhang tussen de partijen.

Duurzaamheid?

Verwarring alom. En ook in Deurne is ‘groenwassen’ aardig ingeburgerd. Duurzaamheid wordt slechts door een enkele partij begrepen en beleden. Vaak wordt duurzaamheid vertaald in technische veranderingen en maatregelen. “Alle overlast als stank, lawaai, bedreiging van de gezondheid, ongelukken, verdwijnen van natuur……kan met technische innovatie opgelost worden”. Meer  ‘geloof’ dan ‘bewijs’. Een van de lijsttrekkers: “we hebben wel degelijk oog voor overlast”. Een andere lijsttrekker: “Er moet evenwicht komen tussen natuur en economie” Helaas ook onbegrepen of ongewild door sommige andere lijsttrekkers.

Inwoners

Politici praten liever over ‘burgers’. De grote verandering is dat politici anno 2013 durven toe te geven dat de toekomst van Deurne in de eerste plaats bepaald wordt door de inwoners/burgers van Deurne. En minder door de politiek. Burgerinitiatief, vrijwilligerswerk, inzet van wijk- en dorpsraden, participatie, adviesraden……..het is duidelijk dat de politiek de eigen grenzen in de gaten krijgt. De kunst is nu om veel betere condities te creëren voor het geven van ruimte aan burgers door de politiek. Openheid, eerlijkheid, geen verborgen agenda’s, geen belangenverstrengeling. Ga er maar aan staan.

19 maart2014

We hebben nog 4 maanden. Misschien is die tijd voldoende om een nieuwe politieke wind te laten ontstaan en te laten waaien. Een duurzame wind, waar de bevolking iets aan heeft.

Reactie? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com