vrijdag 15 november 2013

De Zeilberg leeft!

“Want d'r is geen schoner plèkske in de Peel,
Dan waor oew wiegske hi gestaon”

Zeilberg Vooruit

Woensdag 13 november 2013, Den Draai, het gemeenschapshuis van de Zeilberg. Buiten is het koud en guur. De zaal zit vol met vrouwen en mannen uit de Zeilberg. Voorin zitten en staan de mensen van de ‘Samenwerkende Partijen’, op deze avond omgedoopt tot ‘Zeilberg Vooruit’. Binnen voel je de sfeer van de Zeilberg, een kerkdorp met een sterke samenhang. Hier staat iets belangrijks te gebeuren.

Sterke betrokkenheid

De avond is georganiseerd door vertegenwoordigers van de Dorpsraad Zeilberg, de KBO en Den Draai. In maart 2013 kwamen ze voor het eerst bij elkaar. Ze hadden een gezamenlijk belang; iets moois doen voor de mensen van de Zeilberg.

Sterk kerkdorp

De inwoners van de Zeilberg hebben van oudsher een sterke betrokkenheid met elkaar. Er is een goede infrastructuur met een prachtig buurthuis, energieke verenigingen  en altijd vrijwilligers die klaar staan voor de gemeenschap. De Zeilbergers zijn trots op de leefbaarheid in hun kerkdorp.

Een nieuwe opgave

In Nederland voltrekken zich grote veranderingen in de zorg voor ouderen. Vanzelfsprekende opname in een verzorgingshuis is er niet meer bij. Ouderen zijn meer en meer aangewezen op familie en buren. Ze moeten zo lang mogelijk thuis blijven. Als het echt niet meer gaat moeten ze de Zeilberg verlaten om elders opgenomen te worden. Met name voor min of meer dementen is dat een moeilijke opgave. Want die voelen zich het best in hun oude, vertrouwde omgeving.

Initiatief

Zeilberg Vooruit (Samenwerkende Partijen) hield een behoefte onderzoek en kwam tot de conclusie dat er iets moest gebeuren voor de groep dementen (oud en jong). Ze besloten de koe bij de hoorns te pakken. Ze formuleerden een ontwikkelingsvisie die erop neerkwam dat mensen zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving van de Zeilberg zouden kunnen blijven.

Behoefteonderzoek

Het onderzoek is destijds in samenwerking uitgevoerd door de gemeente Deurne, Bergopwaarts, KBO Zeilberg, Den Draai en de Dorpsraad Zeilberg.

Van overheid naar inwoners

Het past helemaal bij deze tijd van bezuiniging en versobering dat de regie voor belangrijke veranderingen verschuift van de overheid naar de inwoners. Zo ook hier. Zeilberg Vooruit nam het voortouw en sloot al snel een samenwerkings verband met de Zorgboog en de gemeente Deurne. Hun visie is dat in dit soort projecten altijd inwoners, overheid en marktpartners moeten samenwerken, met inwoners aan de regietafel.

Intentieovereenkomst

In enkele maanden tijd werd de eerste mijlpaal bereikt. Er is een intentie overeenkomst gesloten met de partners. Déze avond, woensdag 13 november, was bedoeld om steun voor het plan te krijgen uit de Zeilbergse gemeenschap.

Het plan

Het plan is dat, als eerste stap, er in de Zeilberg een faciliteit komt voor dementerende ouderen en jongeren. Het karakter van die faciliteit zal open zijn, zowel landschappelijk als qua bouw en toegankelijkheid. De faciliteit komt er niet exclusief voor Zeilbergers. Als de eerste fase lukt zullen volgende stappen volgen. Het doel is steeds: bewaren en verhogen van leefbaarheid in de Zeilberg.

De overheid

Wethouder Henk Kerkers bevestigde de nieuwe rol van de overheid. ‘Wij zijn er om jullie te helpen, maar dat waren we niet gewend. Voor ons is deze rol betrekkelijk nieuw. Van bepalende overheid naar ondersteunende overheid”. Het gemeentebestuur wil eraan meewerken dat mensen zo lang mogelijk in hun omgeving kunnen blijven.

De inwoners

De aanwezige inwoners stelden enkele vragen die meer informatief dan principieel waren. De groep ‘Zeilberg Vooruit ’kan rekenen op de steun van de inwoners. Samen gaan ze nu op pad. De verwachting is dat de bouw nog in 2014 kan beginnen.

Algemeen

Wat nu in de Zeilberg gebeurt is een goed voorbeeld van bredere maatschappelijke veranderingen. De tijd van grootschalige projecten is over. Klein maar fijn en dichtbij is nu het motto. De overheids bemoeienis verschuift van bepalend naar ondersteunend. De regie komt in handen van bewoners. Als  bewoners dat willen, zijn grote veranderingen mogelijk.