woensdag 2 oktober 2013

We gaan voetballen in de mest

Mest, mest, mest

Vanaf 1 januari 2015 dreigt Nederland overspoeld te worden met mest. Want vanaf begin 2015 kan het aantal varkens, kippen en koeien weer flink groeien in Nederland. De gevolgen: nog meer stank, nog verdere aantasting van natuurgebieden en, belangrijkst van alles, een verdere toename van gezondheidsrisico’s.

Arcadis

Ingenieursbureau Arcadis schreef een rapport op verzoek van Natuur & Milieu en Milieudefensie. In dat rapport staan de gevolgen als in 2015 veebedrijven weer zonder enige beperking melk kunnen produceren omdat dan in Europa de zogenaamde melkquotering vervalt. Volgens Arcadis bieden de huidige milieuvergunningen, bestemmingsplannen en provinciale structuurplannen vee-ondernemers dan de mogelijkheid het aantal melkkoeien te verdubbelen.

Meststoffenwet

De hoeveelheid kippen en varkens wordt niet door Europa geregeld. Maar Nederland kent een landelijk plafond voor het aantal dieren. Als een vee-ondernemer wil uitbreiden kan hij ‘dierrechten’ kopen van bijvoorbeeld een kleine boer die wil stoppen. De nieuwe meststoffenwet maakt, eveneens in 2015,  een einde aan dit systeem. Voorwaarde is dat de vee-ondernemers zorgen voor afvoer of verwerking van de mest.

50 procent meer

Arcadis heeft uitgerekend dat er wel eens 50% meer varkens en kippen bij zouden komen. Misschien dat staatssecretaris Dijksma daar nog iets aan gaat doen. Dat wordt eind 2014 duidelijk.

Groei

Arcadis denkt dat afschaffing van de melkquotering in combinatie met de gevolgen van de afschaffing van de meststoffenwet zal leiden tot een vergaande verdere groei van de veestapel in Nederland. Sijas Akkerman van Natuur & Milieu verwacht een hoeveelheid mest die 500000 voetbalvelden tot een meter hoog zal bedekken.

LTO

De vakbond van de vee-ondernemers vindt dat de Nederlandse milieubeweging de Nederlandse burgers op het verkeerde been zet.  LTO in een eerste reactie (volgens het blad de Boerderij): “Het rapport van onderzoeksbureau Arcadis over de uitbreidingsruimte voor de veehouderij in Nederland is vooral een theoretische exercitie.” LTO zet kennelijk alle kaarten op een technische oplossing: mestverwerking. Het is te hopen dat de politiek op Nederlands, provinciaal en gemeentelijk niveau de inwoners zal beschermen.

Economie of inwoners?

‘Goed voor de economie’ wordt vaak ten onrechte als argument gebruikt. Het zou vervangen moeten worden door: ‘Goed voor de inwoners’. Dat is duurzaam!

Bronnen; ANP, Agri-Holland, de Volkskrant, de Boerderij en vele andere media
Meer informatie is te vinden in het rapport Onderzoek uitbreidingsruimte veehouderij
van Arcadis dat is gepubliceerd op de website van Natuur & Milieu.