donderdag 31 oktober 2013

Spuiwater van luchtwassers niet ongevaarlijk

In het blad Dier&Milieu (uitgave 2013/5) staat een artikel van Sjaak Daverveld, senior toezichthouder bij Waterschap Aa en Maas in ’s-Hertogenbosch. De kop van het artikel luidt: ‘Dode jachthonden, bomen, kikkers en wormen: Spuiwater is niet ongevaarlijk.’


Spuiwater

In het artikel beschrijft Daverveld de geschiedenis van chemische en biologische luchtwassers. Die zijn bij veel intensieve veehouderijen in gebruik, ook in Deurne en omringende gemeenten. Het restproduct van luchtwassers is spuiwater, en daar gaat het artikel over. Iedere luchtwasser produceert ieder jaar honderden kubieke meters spuiwater. Over de risico’s van dat spuiwater voor mens en dier, gaat het artikel in Dier&Milieu.

Afval

Spuiwater van biologische luchtwassers is een afvalstof en mag niet geloosd worden op de riolering. Vanaf januari 2013 geldt het onbegrijpelijke besluit dat spuiwater van biologische luchtwassers (voor alle duidelijkheid: geen biologisch product) wel op het land uitgereden mocht worden.

Incidenten

In het artikel van Daverveld worden recente incidenten gemeld met dode bomen en dieren als gevolg van het dumpen van spuiwater. Het is duidelijk dat het Waterschap Aa en Maas niet blij is met gebrekkige regelgeving. De incidenten zijn duidelijk: spuiwater van biologische luchtwassers is verre van duurzaam en geeft risico’s voor de gezondheid van mens en dier.

Gevaarlijk nitriet

In het spuiwater van biologische luchtwassers zit, volgens Daverveld, een gigantische hoeveelheid nitriet, zeer giftig voor organismen, redelijk helder en geurloos. Het ziet eruit alsof het goed drinkbaar is. Daverveld besluit zijn artikel met de waarschuwing: ”Wees dus alert bij dit soort meldingen bij kippen- en varkenshouderijen want spuiwater is niet ongevaarlijk.”

Bron: Dier&Milieu 2013/5