vrijdag 13 september 2013

Is politiek wel eens duurzaam? Een Brabants voorbeeld

Duurzaamheid betekent onder meer gedrag dat eerlijk, transparant en ‘klantgericht’ is. Dat geldt voor iedere inwoner, maar ook en zeker voor ondernemers en politici. In de richtlijnen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staan transparantie en eerlijkheid hoog op de lijst van eisen.

Noord-Brabant

De Volkskrant publiceerde op 12 september 2013 een artikel met de titel: ”Wat is de Bavaria-weg waard? Het artikel gaat over de ‘Ruit’ oftewel ringweg die Eindhoven in de toekomst zou moeten omspannen. In de kop van het artikel staat met koeienletters de vraag: “Maar of de burger iets aan de ringweg heeft?”

Omstreden

De aanleg van de ‘Ruit van Eindhoven’ is nog steeds omstreden. Veel wethouders, lokale volksvertegenwoordigers, natuurbeschermers, gewone inwoners en zelfs autolobbyisten van de ANWB hebben bedenkingen bij het wegenplan. De Volkskrant: “Maar aangemoedigd door het lokale bedrijfsleven lijken de provincie Noord-Brabant en het Rijk vastbesloten; die Ruit moet er komen.

Het Rijk

Het ministerie van Infrastructuur en milieu liet een ‘maatschappelijke kosten-baten analyse’ uitvoeren. Conclusie was dat de aanleg van de Ruit een licht positief effect zou hebben op de economische ontwikkeling van de regio. Het Rijk liet een tweede onderzoek doen door onderzoeksbureau SEO. Daaruit bleek dat in het eerste onderzoek onrealistische aannamen waren gedaan over de toename van het wegverkeer. Nóg sterker: het Planbureau voor de Leefomgeving voorspelde dat de verkeersdruk in de Brainport Eindhoven niet meer zal groeien na 2010. En de Ruit zou niet eerder klaar kunnen zijn.

De provincie

“De plannen voor de Ruit zijn duidelijk gebaseerd op groeiscenario’s die nog van voor de crisis stammen” zegt Stijn Smeulders, lid van Provinciale Staten voor de PvdA. Maar volgens de Volkskrant heeft gedeputeerde Ruud van Heugten (CDA) van het Ruit-project zijn persoonlijke prestigeproject gemaakt.  Hij is om onduidelijke redenen, verwijzend naar de glazen bol, niet onder de indruk van het SEO rapport.

Bedrijfsleven

Het lokale bedrijfsleven hoopt dat de Ruit, dank zij honderden miljoenen uit de regeringsperiode van Camiel Eurlings, snel wordt aangelegd, ook al loopt  de weg dwars door een kwetsbaar natuurgebied. De lokale werkgeversvoorzitter en voormalig Bavaria topman Peter Swinkels prijst de Ruit, volgens de Volkskrant,  aan als “cruciaal om Zuid-Oost Brabant economisch aan de wereldtop te houden”.

Oppositie

Smeulders, lid van Provinciale Staten, vraagt zich af:  “Of de Noord-Brabantse samenleving er 850 miljoen euro voor over moet hebben om de brouwerij van de familie Swinkels over de weg beter bereikbaar te maken”.

Deurne

Dank zij het populaire getwitter horen we af en toe ook iets over de opvattingen en meningen van de leden van het Deurne’s bestuur. Maar meestal gaan de tweets van Deurnese bestuurders niet over inhoud maar over vorm. Populair zijn tweets met termen als gezellig, mooi, gaaf, leuk, prachtig, druk. Maar over de Ruit wist tenminste een lid van de gemeenteraad te vertellen dat de “Deurnese ondernemers erg blij zijn met een betere bereikbaarheid”.

Duurzame politiek?

Transparantie, eerlijkheid en klantgerichtheid (de politiek heeft de burger als klant!) zijn ver te zoeken. Welke burger van de Brainport heeft een goed woord over voor de besluitvorming rond de Ruit? Welke inwoner heeft nog de indruk goed geïnformeerd te zijn? Welke burger denkt dat hier eerlijke spelletjes worden gespeeld? Welke burger wordt transparant en eerlijk behandeld als klant?


Bron: de Volkskrant, 12 september 2013