maandag 5 augustus 2013

Nieuwe Millenniumdoelen

Onlangs presenteerde het ‘VN High Level Panel’ haar rapport over de nieuwe ontwikkelingsagenda na 2015. In dat jaar lopen de huidige Millenniumdoelen af. Het ‘High Level Panel’, voorgezeten door de Britse premier Cameron, de Liberiaanse president Johnson Sirleaf en de Indonesische president Yudhoyono, werd in 2012 ingesteld door secretaris-generaal Ban Ki-moon om een kader op te stellen voor nieuw mondiaal ontwikkelingsbeleid na 2015.

Veel verbetering bereikt

Het rapport borduurt in grote lijnen voort op de huidige Millenniumdoelen. Het Panel erkent dat de Millenniumdoelen voor veel verbetering in de wereld hebben gezorgd, maar stelt dat het tijd is om de focus iets te verleggen. In het rapport staat dat de Millenniumdoelen te weinig aandacht hebben voor het belang van het milieu voor duurzame ontwikkeling. In het nieuwe kader wordt klimaatverandering als een van de belangrijkste aandachtspunten naar voren geschoven.

De mens centraal

De mens komt nog meer centraal te staan. Nog specifieker dan in de Millenniumdoelen worden aspecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de mens benoemd. Toegang tot water en voedselzekerheid worden bijvoorbeeld aparte doelstellingen. Maar ook voor de economische kant van het verhaal is meer aandacht, zoals de noodzaak van banen en toegang tot duurzame energie.Nieuwe ontwikkelingsdoelen

De twaalf nieuwe ontwikkelingsdoelen, zoals voorgesteld door het High Level Panel:
1.    Uitbanning van armoede
2.    Verbetering van de positie van vrouwen en meisjes en het bereiken van gelijkheid van sekse
3.    Kwalitatief onderwijs
4.    Gezonde levens
5.    Toegang tot voedzaam eten en voedselzekerheid
6.    Universele toegang tot water en sanitaire voorzieningen
7.    Zekere en duurzame energie
8.    Groei van banen en welzijn
9.    Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen
10.    Goed bestuur en effectieve instituties
11.    Creëren van stabiele en vreedzame samenlevingen
12.    Een eerlijk mondiaal systeem met lange termijn financieringsmogelijkheden

2015-2030

De termijn waarin de doelstellingen bereikt moeten worden is wederom 15 jaar. In de komende maanden gaan de lidstaten van de Verenigde Naties met elkaar in overleg met dit rapport als startpunt. Vervolgens zal de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de nieuwe doelen vaststellen.

Bron: VNG (Vereniging van Nederlandse gemeenten) International; 25 juli 2013