zondag 11 augustus 2013

Giftige lelies

Niet alleen in Deurne verzetten burgers zich tegen de negatieve invloed op hun gezondheid van intensieve agrarische activiteit.

Bollenboos

Al eerder verschenen berichten over de teelt van lelies in Drenthe. De Stichting Bollenboos bestaat uit burgers uit de gemeente Westerveld die zich zorgen maken over de nadelige gevolgen van de lelieteelt in Drenthe. De Stichting wil dat meer mensen zich realiseren dat het telen van leliebollen risico's kan opleveren voor de gezondheid en een bedreiging vormt voor het milieu en het landschap. Stichting Bollenboos spoort de gemeente Westerveld en de provincie aan om maatregelen te nemen teneinde de groei van de milieubelastende lelieteelt tegen te gaan en de nadelige gevolgen ervan te beperken. Voorjaar 2013 heeft de Stichting, samen met de Partij voor de Dieren een meldpunt opengesteld. Op het meldpunt de Gifkikkker zijn al honderden meldingen binnengekomen uit het hele land.

Dwingeloo

Op 10 augustus 2013 staat in de Volkskrant een bericht over de lelieteelt in het Drentse dorp Dwingeloo, deel van de gemeente Westerveld. In die gemeente liggen twee nationale parken: Dwingelderveld en Drents-Friese Wold. Kern van het bericht is dat in Dwingeloo burgers zich verzetten tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de lelieteelt. Een van de inwoners zegt: “We worden niet gehoord als burgers” en “Het stinkt hier altijd chemisch. Dat kan niet gezond zijn.”
Een andere inwoner: “Dit is geen groene gemeente maar een gifgroene gemeente.”  Kern van hun protest is dat ze als burgers niet gehoord worden. “Lelietelers en de gemeente zeggen dat alles binnen de wettelijke normen gebeurt.”

Gezondheidsraad

Eerder deze week werd bekend dat de nationale Gezondheidsraad zich zorgen maakt over de gezondheidsrisico’s die omwonenden lopen door langdurige blootstelling aan chemische bestrijdingsmiddelen. De Gezondheidsraad adviseert het Nederlandse kabinet een grondig onderzoek in te stellen. Dit voorstel wordt ondersteund door Landbouworganisatie Nederland (LTO).

Biologische tuinderij

Uit de Volkskrant: “Vlak achter het leliebollenveld in Dwingeloo heeft Sil Oostendorp een biologische tuinderij. De lelieteler heeft hem beloofd dat hij niet zou spuiten bij een ongunstige windrichting. Maar die afspraak geldt niet altijd.” De tuinder zegt: “Ik verkoop wel biologische producten maar zijn ze nog wel schoon?”

Bron: Volkskrant, Bollenboos, Gezondheidsraad