maandag 1 juli 2013

Urgenda start klimaatproces tegen Nederlandse staat

Voor de zomervakantie valt bij minister-president Mark Rutte een dagvaarding op de deurmat. Afzender is duurzaamheidsorganisatie Urgenda. Zij vindt dat de Nederlandse staat vaart moet maken met het klimaatbeleid.

Aanklacht

1. Het is wetenschappelijk onomstreden dat de mens de klimaatverandering versnelt.
2. Gevaarlijke klimaatverandering wordt waarschijnlijk voorkomen als de temperatuur minder dan 2 graden stijgt ten opzichte van 1850.
3. Nederland tekende het Klimaatverdrag en de bijbehorende protocollen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen en de CO2-uitstoot te verlagen.
4. Volledig terecht, want per inwoner behoren we tot de grootste vervuilers.
5. We beloofden om in 2020 25 tot 40 procent minder uit te stoten dan in 1990.
6. Dat gaan we met geen mogelijkheid halen. De teller staat nu op 8,9 procent.
7. Nederlandse politici weigeren de klimaatproblematiek serieus te bespreken.
8. De volgende generatie betaalt de rekening voor deze nalatigheid. Maatregelen kosten straks minstens twintig keer meer dan nu.
9. En dat terwijl we binnen twintig jaar tot een ‘fossielvrije’ samenleving kunnen transformeren.
10. Zet alles op alles nu het nog kan: verminder de uitstoot voor 2020 met 40 procent.

Wij willen actie

Laat de Nederlandse staat weten dat het menens is en steun de ‘Wij willen actie’-campagne via de website. Hier is binnenkort ook de dagvaarding te lezen.


Reactie staat is een giller

In november 2012 stuurde Urgenda een acht pagina’s lange brief aan de minister-president om het klimaatproces aan te kondigen. Daarop kwam een reactie, vertelt directeur Marjan Minnesma. Maar die is zeker niet voldoende om de gang naar de rechter te voorkomen. ‘De staat geeft ons gelijk wat betreft het niet nakomen van de klimaatafspraken. De regering zegt niet harder te kunnen gaan met het terugdringen van de CO2-uitstoot, omdat andere landen achterblijven. Ze wil niet vooroplopen. Een giller’, aldus Minnesma. ‘Nederland behoort wereldwijd, per hoofd van de bevolking tot de grootste veroorzakers van de dreigende klimaatverandering en tot de achterblijvers in Europa op het gebied van duurzame energie. Je mag dus van ons verlangen dat we de uitstoot sterker reduceren dan andere landen.’ Ook de economische argumenten van het kabinet – ‘We willen het bedrijfsleven niet wegjagen’ – vindt ze niet sterk. ‘Er is ook nog zoiets als verantwoordelijkheid nemen voor de volgende generaties. Als we nu niets doen, kost het onze kinderen twintig keer zoveel om de schade te herstellen.’

Bron: ASN Magazine, juni 2013