zondag 28 juli 2013

De kracht van Deurne; Voedselbos en andere ‘eetbare natuur’

In het Weekblad voor Deurne van 25 juli stond een uitgebreid artikel over ‘Eetbaar landschap’. Hoofdpersoon was Benny Munsters, architect, woonachtig in de Zeilberg.
Lees het volledige artikel.

Passages


Enkele passages uit het artikel (soms enigszins aangepast):
“Met de groei van de wereldbevolking neemt de noodzaak van effectief grondgebruik, ook voor de voedselproductie, toe.”
“In een eetbaar landschap bootsen we ecosystemen na om in een stabiele situatie met nauwelijks onderhoud, een voedselproducerend landschap te scheppen met hoge opbrengst, dat tegelijkertijd ook recreatief landschap is.”
“Bij een voedselbos gaat het om het combineren van planten volgens ecologische patronen die kenmerkend zijn voor een natuurlijk bos. Die combinatie geeft een meerwaarde…. in tegenstelling tot reguliere landbouw die ingericht is op een bepaalde functie en waar gemaaid, gewied, geploegd en gespoten moet worden om de functie te behouden.”
“Munsters is bezig een ontwerp te maken voor het voedselbos dat komend voorjaar aangeplant wordt en pas over een jaar of vijf een min of meer definitieve vorm zal hebben…..Het mooiste zou zijn als er een wisselwerking zou ontstaan tussen de aanplant en de vraag van de omgeving naar de producten. Het vraagt een kanteling van het gangbare denken over landbouw en betrokkenheid.”
“in een ecologisch evenwicht kan de aarde voldoende eiwitten en andere voedingsmiddelen produceren om van te kunnen leven.”

Eetbaar landschap


Architect Munster is, samen met anderen, bezig een eetbaar landschap te laten groeien op twee percelen aan de Griendtsveenseweg in Zeilberg. Hier moet onder andere het voedselbos Panoven ontstaan. Belangstellenden voor een bezichtiging of assistentie kunnen zich nu al melden.

Meer informatie


Via sleutelwoorden als ‘permacultuur’, ‘eetbaar landschap’ en ‘ecosysteem’ kunnen op internet talrijke interessante voorbeelden gevonden worden van een nieuwe kijk op duurzaam grondgebruik. Zie ook het boek ‘Tuinen van overvloed’.
Op duurzaamdeurne.net zullen regelmatig artikelen over dit onderwerp verschijnen. Lezers zijn welkom bijdragen te leveren.