donderdag 27 juni 2013

De Kracht van Deurne; ‘De Peel in beweging’ en ‘Een nieuw palet’


De tentoonstelling ‘De Peel in beweging’ en het boek ‘Een nieuw palet’ gaan over de periode dat in onze regio de beeldende kunst in een stroomversnelling kwam en aansluiting vond bij nationale en internationale bewegingen.


Een nieuw palet

In het voorwoord van het boek ‘Een nieuw palet’, kleur in de Kunst van Zuid-Oost Brabant 1943-1970, samengesteld door Bert Beulens, is het volgende te lezen: “Des te opvallender is het dat in de Gemeentegids van Deurne voor het jaar 2013 onder het kopje Cultureel Deurne, bij het onderwerp beeldende kunsten alleen maar aandacht wordt gegeven aan de familie Wiegersma, terwijl vele werken van andere Deurnese beeldende kunstenaars zijn te bewonderen in nationale en internationale musea.”

De Peel in beweging

Over ‘De Peel in beweging’, een tentoonstelling over kunst in Zuid-Oost Brabant tussen 1943 en 1970, hebben plaatselijke media al uitvoerig bericht.
Deurne was en is nog steeds een kunstminnend dorp. Daarvan getuigt de overweldigende belangstelling bij de opening van de tentoonstelling in Museum de Wieger. In zijn openingswoord keek Ed van de Kerkhof terug naar momenten die voor hem karakteristiek waren voor de ontwikkeling van ‘Deurne en kunst’. Hier volgen enkele passages uit zijn inleiding.

Roerige tijden

“Velen van u herinneren zich nog de Roode Leeuw van eind jaren zeventig, de maandelijkse exposities die er plaats vonden. Elke opening was een feest”
Enkele namen die bij die periode horen: Jack Harden, Piet Thielen, Willi Martinali, Piet van Hoek, Netty Michels, Lambert de Groot, Gerrit van Bakel, Michel van der Heijden en Dré Sprankenis.
“Het waren roerige tijden. Door een blunder van het gemeentebestuur werd Deurne van de ene dag op de andere overspoeld met een stortbui aan reclamezuilen. Het leidde tot een spontane opstand. De zuilen werden bekrast, met verf beklad en in brand gestoken. Er werden ook arrestaties verricht en de politie maakte overuren. Om de boetes te kunnen betalen werd in gemeenschapshuis De Vierspan een tentoonstelling gehouden onder het motto ‘De visie van de kunstenaar oftewel een speelse kijk op de verzuiling van een dorp’.”

Kunst en lokale overheid

En opnieuw volgt een indrukwekkend rijtje namen. Ed van de Kerkhof heeft het aantal namen in ‘Een nieuw palet’ geteld en komt op ruim 400. Daarover zegt hij: “Typisch is dat de lokale overheid weer eens van niks wist. In 1947 richtte het Deurnese gemeentebestuur zich aan de secretaris van het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars met de mededeling dat Deurne geen steunregeling voor kunstenaars hoefde omdat – ik citeer- hier ter plaatse geen aangesloten kunstenaars aanwezig zijn, die van de kunst hun hoofdberoep maken. Ach ja, de oogkleppen zijn de Deurnese politiek nooit vreemd geweest.”

Oogkleppen

Over Bert Beulens, schrijver van het in 2009, in de serie ‘Cultureel Erfgoed uit de Peel’, verschenen boek ‘Deurnese diamanten’, zegt hij: “Als warm pleitbezorger voor behoud van zoveel mogelijk cultuur, waste hij afgelopen maandag, tijdens het debat voor het behoud van de openbare bibliotheek nog maar eens de oren van de lokale politici. Niet dat het veel zal uithalen, men houdt hier nogal vast aan de zojuist al genoemde oogkleppen.”

Kunst en cultuur

Boek en tentoonstelling verdienen veel belangstelling. Het boek, tweede in de serie ‘Cultureel Erfgoed uit de Peel’, is voor velen een ontdekkingsreis naar de rijkdom van de culturele geschiedenis van Deurne. De tentoonstelling ondersteunt dat.
Ondanks bezuinigingen leeft kunst en cultuur een sprankelend bestaan in Deurne. Zonder kunst en cultuur geen toekomst voor ons dorp in de Peel. Geen duurzame toekomst!

Foto's: Tij Kools