vrijdag 24 mei 2013

De kracht van Deurne; Markt Groen Deurne 2013

Zondag 8 september wordt de jaarlijkse Markt Groen Deurne georganiseerd op het terrein van de Ossenbeemd aan het Haageind 31 in Deurne.
Een groot aantal verenigingen, bedrijven, instellingen en particulieren zijn dan aanwezig om bezoekers te laten genieten en te informeren  over hun activiteiten op het gebied van natuur, milieu, biodiversiteit, alternatieve energie en duurzaamheid.
Belangstellende organisaties, die actief zijn op een van de genoemde thema’s, zijn van harte welkom om zich te presenteren aan het publiek.
De Ossenbeemd streeft ernaar, binnen de eigen doelstelling, een brede markt op te zetten, die informatief, aantrekkelijk, plezierig en gezellig is. De Markt Groen Deurne wil een belevenis zijn op het terrein van natuur, milieu en duurzaamheid.
De doelgroep van bezoekers wordt gevorm door:
-    Belangstellenden (jong en oud) , die iets hebben met natuur, milieu en duurzaamheid.
-    Gezinnen; de markt mag gewoon een ‘gezinsuitje’ zijn, iets waar je een tijdje wilt blijven.
Mogelijke thema’s zijn : natuur, milieu, duurzaamheid, gezondheid, eten en drinken (streekproducten) en innovatie. Al met al een ontdekkingstocht.
Belangstellende organisaties kunnen een inschrijfformulier aanvragen bij:  info@ossenbeemd.nl.

De Ossenbeemd

De Ossenbeemd beslaat een terrein van 1,5 ha, grenzend aan het kasteelpark van Deurne en het dal van de Vlier. Het terrein is ingedeeld in verschillende percelen met elk hun eigen inrichting en beheer. Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke variatie van inheemse planten en plantengemeenschappen. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 13.00 – 16.30 uur, zondag van 13.00 uur – 17.00 uur.