woensdag 15 mei 2013

De Kracht van Deurne en omstreken; biologische boerderij Sumiran

  De boerderij

Sumiran is een biologische boerderij gelegen in het buitengebied van het dorpje Heusden (gemeente Asten). Dit dorpje ligt op een steenworp afstand van het nationale park ‘De groote Peel’.
De naam Sumiran komt uit het Sanskriet en betekent vrij vertaald, dat je je bewust bent van alles wat ons van nature gegeven is. Planten, dieren, mensen, bomen, vruchten, in combinatie met zonlicht, lucht, vuur, water en aarde, we hebben het gewoonweg gekregen.
Wat begon uit idealisme is intussen uitgegroeid tot een dynamische, kleinschalige en bovenal ambachtelijke biologische boerderij. Ons uitgangspunt is om zoveel als mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke en/of diervriendelijke methodes van de biologische landbouw en de natuur om ons heen.

Activiteiten

Naast onze biologische boerderijwinkel (kijk op de site), hebben we een biologische vleesverwerking, bieden we opvang aan jongeren die de maatschappij (nog) niet zelfstandig aankunnen en verzorgen we de biologische varkens, koeien, kippen en het kleinvee zoals de pony’s, ezel, geitjes, cavia's en konijnen op onze boerderij.
Met Staatsbosbeheer hebben we een pachtovereenkomst, die het ons mogelijk maakt om op deze gronden biologische gewassen te telen. Van de door onszelf geteelde biologische rogge en tarwe wordt binnenkort, in ons authentieke bakhuis, brood gebakken dat dan in de boerderijwinkel verkrijgbaar zal zijn.

Meer weten over biologische landbouw en veeteelt?

Enkele belangrijke kenmerken van biologische landbouw zijn:
Gebruik van natuurlijke, dierlijke mest op de gronden (Kunstmest is streng verboden)
Toepassen van vruchtwisselingen, bijvoorbeeld ieder jaar een ander gewas op hetzelfde stukje grond.
Onkruid wieden met de tractor of zelfs nog met de schoffel.
Landschapsbeheer toepassen: bloemenmengsels strooien, bomen planten, rekening houden met natuurvogels en andere dierenvrienden in de natuur, composthoop maken (mest en plantenresten).
Natuurlijke (biologische) bestrijdingsmiddelen gebruiken (chemische bestrijdingsmiddelen zijn streng verboden).

Enkele belangrijke kenmerken van de biologische veehouderij zijn:

Het voer voor de dieren moet biologisch geteeld zijn, dus afkomstig van de biologische landbouw (zoals de alinea boven omschreven).
Een dier moet zijn natuurlijk gedrag kunnen vertonen zoals: varkens in de modder woelen, koeien kunnen grazen, kippen in het zand badderen, konijnen graven, geiten klimmen.
Veel aandacht, zorg en natuurlijke afleiding voor de dieren.
Preventief gebruik van geneesmiddelen, antibiotica en hormonen is verboden.
Stro in de ruimte van de stallen, zodat ze lekker kunnen liggen en staan.
Het afknippen van tanden, snavels, staarten en het zagen van horens is verboden.
Genoeg ruimte buiten en in de stallen.
Altijd mogelijkheid om naar buiten te kunnen.